Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Λύκειο

 

 

      Δείτε αναλυτικά τις Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας για τις τρεις τάξεις του Λυκείου, όπως οριζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο