Νέο Λύκειο

Θέλοντας να σας ενημερώσουμε και να σας πληροφορήσουμε για το πως διαμορφώνεται το Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Κ.Ε.Π.) του Οργανισμού μας, έχει επεξεργαστεί τις μεταρρυθμιστικές μετατροπές του Νέου εκπαιδευτικού συστήματος, και έχει δημιουργήσει έναν σύντομο και επεξηγηματικό οδηγό
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Δείτε την παρουσίαση πατώντας εδώ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Δείτε την παρουσίαση πατώντας εδώ