key-school

Η Φιλοσοφία μας διεπεται από όραμα, μέθοδο,επιτυχία

Είναι να δώσουμε πνοή, έμπνευση και μορφή στα όνειρα των μαθητών μας, μελλοντικών επιστημόνων και επαγγελματιών. Να τους καταρτίσουμε όχι μόνο γνωστικά, αλλά και με τις επιστημονικές αρχές που απαιτούνται για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους και τη γόνιμη συμβολή τους στην κοινωνική πρόοδο.

Οι άνθρωποι του ΡΟΜΒΟΥ δεν αντιλαμβάνονται το επιστημονικό έργο τους ως δουλειά, αλλά ως αποστολή και προσωπικό στοίχημα. Ο ΡΟΜΒΟΣ δεν προσδοκά να είναι απλά ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά να καθιερώσει νέες εκπαιδευτικές λειτουργίες και δράσεις, μαθησιακές δομές και πλαίσια, απαντώντας στις απαιτήσεις του μέλλοντος και προετοιμάζοντας έτσι άρτια το μελλοντικό δυναμικό.

Η Μέθοδος που ακολουθούμε κομμάτι της φιλοσοφίας μας
Η δέσμευσή μας απέναντι στο γονιό, μαθητή, σπουδαστή που θέλει να αυξήσει τα γνωστικά προσόντα του στηρίζεται σε μία σειρά παροχών, αλλά κυρίως στην Εμπειρία, το Κύρος και την Επιμονή να φανούμε αντάξιοι στη δυναμική προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει καθιερώσει τον αρτιότερο Εκπαιδευτικό Οργανισμό της Νότιας Αθήνας. Μας ενδιαφέρει, στο μαθητή που μας επέλεξε, να εμφυσήσουμε τις αρχές της Συνέπειας, της Οργάνωσης και της Υπευθυνότητας, ως θεμέλια της μετέπειτα γνωστικής του ανάπτυξης. Η φιλοσοφία μας διέπεται πρωτίστως από το Ήθος που πρέπει να φέρει ένας μαθητής, με το οποίο θα γίνει γόνιμος αποδέκτης της γνώσης, αλλά και δυναμικός πομπός της στο μέλλον. Έτσι, κατά μία έννοια, αποτελεί κοινό όραμα όλων των ανθρώπων του ΡΟΜΒΟΥ, οι μαθητές μας να κρατούν πάντα ζωντανό το σπόρο που προσπαθήσαμε να τους δώσουμε, ώστε να τον κάνουν ν’ ανθίσει. Κι έτσι, ο ΡΟΜΒΟΣ ν’ αποτελεί πάντα ένα κομμάτι της καρδιάς τους.

Στην προσπάθειά μας να το πετύχουμε αυτό, πειραματιστήκαμε με πολλές μεθόδους, ανακαλύψαμε νέες εκπαιδευτικές λειτουργίες και εφαρμόσαμε εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καιρών έχοντας υπόψη τον αυξημένο ανταγωνισμό, αλλά και την ευτυχία των νέων. Η οργάνωση της δουλειάς μας και η παροχή των υπηρεσιών μας διακρίνονται από υψηλή ποιότητα, από συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανησυχίες και τα όνειρα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται (είμαστε ο πρώτος Φροντιστηριακός Οργανισμός στην Ελλάδα που έχει πιστοποιήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει  από το 2001, αποκτώντας το Πιστοποιητικό Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 και παράλληλα την Τεχνική Προδιαραφή 1433:2008 ΕΛΟΤ).

Επιτυχία
Η συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών μας ελέγχεται μέσα από τακτικές γραπτές δοκιμασίες, αλλά και σε επίπεδο στόχου, η απόκλιση από τον οποίο για εμάς είναι αδύνατη. Απόδειξη αυτού αποτελεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και κυρίως η επιτυχία στη σχολή πρώτης επιλογής αγγίζει το 90%. Το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας είναι οι μαθητές μας να είναι έτοιμοι, έμπειροι και ήρεμοι την περίοδο των εξετάσεων. Είμαστε κοντά τους, στηρίζουμε τους ίδιους και τους γονείς τους ψυχολογικά και τους διδάσκουμε ότι μόνο μέσα από σκληρή δουλειά και επίμονο αγώνα θα κερδίσουν τα όνειρά τους. Αυτό για εμάς αποτελεί κάτι παραπάνω από εκπαιδευτικό στόχο: Είναι Μάθημα Ζωής και οι Άνθρωποι του ΡΟΜΒΟΥ το μοιράζονται καθημερινά με τους νέους που συμμερίζονται την ίδια φιλοσοφία. Περαιτέρω, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι συνισταμένη της αρμονικής συνεργασίας των ανθρώπων του ΡΟΜΒΟΥ, του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μας, του συντονισμού της προσπάθειας διοικητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού, καθώς και του αμοιβαίου στόχου μαθητών – διδασκόντων που είναι Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ.