Το ΝΕΟ πρόγραμμα VOUCHER για ανέργους 29 έως 64 ετών είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!!
Σε 10 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με επίδομα 2.600 €

 

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΡΟΜΒΟΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα στηρίξουν όλους όσους μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή!
(Κωδικός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ:2100351 για ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ –ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  και 2100304 για  ΓΛΥΦΑΔΑ)
 
Το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 23.000 ανέργους αφορά ΟΛΟΥΣ όσους έχουν κάρτα ανεργίας ηλικίας από 29 έως 64 ετών (που έχουν γεννηθεί από το 1952 και έως το 1987). Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους (πρόγραμμα 120 ωρών)  και θα απασχοληθούν για 5 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό επίδομα αναμένεται να ανέρχεται στις 2.600 .
 
Το πρόγραμμα αφορά όλους τους κλάδους εκπαίδευσης από Υποχρεωτική έως και Τριτοβάθμια .Η κατάρτιση θα γίνει σε 60 διαφορετικές ειδικότητες σε 10 δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως το εμπόριο, οι νέες τεχνολογίες, το logistic, o τουρισμός, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στερεά-υγρά απόβλητα, ενέργεια κ.ά.
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα).
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Πρόγραμμα και να κάνουμε την αίτηση σας στο ΡΟΜΒΟ !!!

Μην αφήνεις άλλο το μέλλον σου στην τύχη! Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου ΤΩΡΑ! 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!
210-9923352  210-9944396 για ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ (Υπεύθυνη κα. Πρασιανάκη Έρη)
2109680008 για ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΒΑΡΗ (Υπεύθυνη κα. Σαλπέα Έλενα)