Πρόγραμμα E-gnosis - ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση

Και απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα της πιστοποίησης!

Τώρα και για Δημοσίους Υπαλλήλους που τελούν υπό καθεστός εφεδρείας ή μετάταξης.

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Equal Society – Κοινωνία ίσων Ευκαιριών» στο πλαίσιο της Δράσης του ΟΑΕΔ «Ειδικές τιμές στους ανέργους» αποφάσισε την υλοποίηση και προβολή έργου κατάρτισης και πιστοποίησης 10.000 ανέργων και άλλων ομάδων του πληθυσμού στις Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Το έργο αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αντικειμένου Κατάρτισης
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)» περιλαμβάνει Δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 28 ωρών, στις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Λογιστικά Φύλλα
 • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών "International Diplomas in IT Skills", που είναι "Cambridge Validated Awards", από τον φορέα πιστοποίησης "Vellum Global Educational Services Α.Ε.", μετά την επιτυχή εξέτασή τους στις παραπάνω ενότητες. Η "Vellum Global Educational Services Α.Ε." είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη των δεξιοτήτων Πληροφοριών για την Τεχνολογία και την Επικοινωνία.

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους του καταρτιζόμενους στις παραπάνω τρεις (3).

Επίσης, παρέχονται Δωρεάν:

 • Κωδικός ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με άδεια χρήσης 100 ωρών που αφορούν:
  • Στην προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.ά.).
  • Σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας με Η/Υ.
  • Εισαγωγικές ενότητες (Εισαγωγή στους Η/Υ – Λειτουργικά Συστήματα – Διαχείριση Αρχείων) που αφορούν στην εξοικείωση του καταρτιζόμενου/ης με τον Η/Υ και στην αφομοίωση βασικών γνώσεων.
 • Οδηγός προσλήψεων και τεχνικές εύρεσης εργασίας.
 • Συμβουλευτική από κορυφαίους Διευθυντές Προσωπικού.
 • Εκπτωτικά κουπόνια σε υπηρεσίες και προϊόντα.
 • DVD με Mock TEST και E-books όλων των μαθημάτων.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού.

Η απόκτηση των τριών βασικών ενοτήτων (Υπηρεσίες Διαδικτύου, Επεξεργασία κειμένου και Υπολογιστικά φύλλα) παρέχονται στα Φροντιστήριά μας μέσω επιδοτούμενου προγράμματος σε πραγματικά πολύ χαμηλές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ηλιούπολη

ΔΝαυαρίνου 12 (έναντι ΙΚΑ)
ΤΚ 16345, Ηλιούπολη

T2109923352 - 2109944396

F2109949851

Γλυφάδα

ΔΛ. Βουλιαγμένης 147 & Πραξιτέλους 2 (έναντι Αγίου Νικολάου)
ΤΚ 16674, Γλυφάδα

T2109680008

Αργυρούπολη

ΔΚύπρου 51
ΤΚ 16451, Αργυρούπολη

T2109941471

T2109935566


ΔΜ. Γερουλάνου 103
ΤΚ 16452, Αργυρούπολη

T2109911067

Search