Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

* Όνομα:
* Επώνυμο:
* Ημερομηνια Γέννησης (ηη/μμ/εεεε):
* Τηλέφωνο Κινητό:
* Τηλέφωνο Σταθερό:
* Διεύθυνση Κατοικίας:
* E-MAIL:
* Tίτλος Σπουδών:
* ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου:
* Αριθμός Κάρτας Ανεργίας (προσοχή όλα τα ψηφία, χωρίς αστεράκια ή κενούς χαρακτήρες):
* Μήνες συνεχόμενης ανεργίας
* ΑΦΜ:
* ΑΜΚΑ:
* Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)
* Έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενο Voucher το έτος 2014;

Ονομασία Προγράμματος:
Σχόλια:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι παρέχω στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου στην προαναφερόμενη δράση σε συνεργασία με την εταιρεία Δ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΡΟΜΒΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτής της δράσης και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).