Skip to main content

Logistics - τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος

Έντεκα επαγγέλματα με τις καλύτερες προοπτικές πλήρους απασχόλησης, στη χώρα μας, παρουσίασε ο Σ.Ε.Β (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) με αφορμή έρευνα που διεξήχθη σε επιχειρήσεις- μέλη του. Μείζονος σημασίας, για την αγορά εργασίας και τους δυνάμει υποψήφιους εργαζόμενους, κρίνεται το γεγονός ότι το υπάρχον εργατικό δυναμικό σε αυτούς τους τομείς δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα τόσο οι μισθοί όσο και η απασχόληση σε αυτά τα αντικείμενα έχουν αυξηθεί ικανοποιητικά τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς συγκριτικά καλύτερους σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας. Επιπρόσθετα, κοινό γνώρισμα αυτών των έντεκα ειδικοτήτων είναι ότι αφενός βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας και αφετέρου οι προοπτικές μελλοντικής απασχόλησης είναι αισιόδοξες. Μία από τις έντεκα «περιβόητες» ειδικότητες είναι το Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τι είναι, όμως, η Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (γνωστή και ως Logistics);Η Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) είναι μια διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Κάθε σύγχρονη οικονομική μονάδα επιδιώκει την μεγιστοποίηση της αξίας των αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η εφαρμογή των Logistics για μία επιχείρηση σημαίνει τα μεταφορικά μέσα που θα αξιοποιήσει προκειμένου να μεταφερθεί το προϊόν από και προς την επιχείρηση, η διαχείριση των διανομών, ο καθορισμών δηλαδή χρόνων παράδοσης, οι αποθηκευτικοί χώροι, τα αποτελέσματα, η ιχνηλασιμότητα, που αποτελεί την αποτίμηση του τι έχει διαθέσει η επιχείρηση και που, αλλά και τι ακριβώς έχει προμηθευτεί από εξωτερικούς συνεργάτες, τις προμήθειες, το προσωπικό και την εκπαίδευσή του, τις εγκαταστάσεις, την ανάπτυξη γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις προαπαιτούμενες δραστηριότητες και τέλος, ένα σύστημα με βάση το οποίο θα επεξεργάζονται και θα αξιοποιούνται όλες οι, απαραίτητες για τα Logistics, πληροφορίες.

Ο κλάδος των Logistics προσέλκυσε επενδύσεις 667 εκατομμύρια € στην Ευρώπη τα 4 τελευταία χρόνια, ενώ στην Ελλάδα παράγει το 6% περίπου του ΑΕΠ,ή το 9,5%, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων των υπηρεσιών Logistics που παρέχονται εσωτερικά από πολλές εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις και απασχολεί σήμερα περίπου 200.000 εργαζόμενους, ήτοι 4,7% των συνολικά απασχολούμενων στη χώρα. Παραδείγματα εταιρειών Logistics παγκοσμίως είναι η Walmart, η FedEx, η Ups και η Dhl, ενώ στη χώρα μας η FDL Group, η Goldair Cargo, η Intertrans, η Orphee Beinoglou και η Alpha Intermodal.

Προκειμένου να ασχοληθεί κανείς με τον κλάδο απαιτούνται προπτυχιακές σπουδές στα συναφή πανεπιστημιακά τμήματα όπως Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ή μεταπτυχιακές σπουδές για παράδειγμα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ με αντικείμενο «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού».

 

Πηγή: Employ

Master οκτώ τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας βρίσκεται ο φάκελος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας-Πειραιά) για την χορήγηση Ιntegrated master από οκτώ τμήματα του Ιδρύματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, ενώ αντίστοιχος φάκελος θα κατατεθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για επτά τμήματα (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης-Κ. Μακεδονίας-Αν. Μακεδονίας και Θράκης). Στις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας είναι να προχωρήσει η διαδικασία βάσει του ισχύοντος νόμου και με γνωμοδότηση από την νομοθετικά αναβαθμισμένη ΑΔΙΠ.

 

Πρόκειται για τα εξής τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μετατρέπονται σε πενταετή:

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

• Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

• Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

• Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

• Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος είναι τα εξής:

• Μηχανολόγων Μηχανικών,

• Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

• Πολιτικών Μηχανικών,

• Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,

• Μηχανικών Περιβάλλοντος,

• Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και

• Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών.

 

Πενταετή έχουν γίνει επίσης και τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

• Ηλεκτρονικών Μηχανικών και

• Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.

 

 

 

Πενταετούς Φοιτήσεως 7 τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου και 3 του Μεσογειακού Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος:

α) Μηχανολόγων Μηχανικών,
β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος,
στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Δείτε το ΦΕΚ