Skip to main content

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΡΟΜΒΟΣ» εδώ και 45 χρόνια πρωτοπορεί στον χώρο της εκπαίδευσης παρέχοντας στους μαθητές του συνολική υποστήριξη και καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την επίτευξη των στόχων του. Για εμάς η εκπαιδευτική διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.  

Η επιστημονική ομάδα μας είναι κατάλληλα καταρτισμένη και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία, ώστε να μπορεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες συμβουλευτικής:

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

 

 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

 1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

 1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ανάλυση υπηρεσιών:

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Προς το τέλος της Α΄ Λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που θα ακολουθήσουν στις επόμενες δύο τάξεις. Για την απόφαση αυτή οι μαθητές μέσω ατομικών ραντεβού ενημερώνονται από την επιστημονική μας ομάδα για τις ομάδες σχολών, για τον τρόπο που αυτές κατανέμονται στα επιστημονικά πεδία καθώς και για τα μαθήματα που θα κληθούν να εξεταστούν στις Πανελλαδικές ανάλογα το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της στοχοθέτησης σε αυτή την ηλικία με σκοπό την αφοσίωση και την προσπάθεια των μαθητών στις επόμενες τάξεις, παρέχουμε δωρεάν αυτήν την υπηρεσία σε όλους τους μαθητές είτε φοιτούν στα φροντιστήριά μας είτε όχι.

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σε συνεργασία με την EMPLOY EDU- Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός τεστ μέσα από το οποίο προκύπτουν οι ιδιαίτερες κλίσεις του ατόμου καθώς και οι προτιμήσεις του αναφορικά με τις ομάδες επαγγελμάτων. Για τη συμπλήρωσή του αποστέλλεται στον/στη μαθητή/τρια ένας μοναδικός κωδικός και για τη διενέργειά του απαιτείται η χρήση υπολογιστή.

  Διάρκεια: έως 40 λεπτά 

 

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του τεστ, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, ορίζεται προσωπικό ραντεβού με τον/τη μαθητή/τρια, τους γονείς και τον/τη σύμβουλο, στη διάρκεια του οποίου γίνεται ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Μέσα από την εξειδικευμένη καθοδήγηση που λαμβάνει ο μαθητής μπορεί να διαπιστώσει πως τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις του/της επηρεάζουν την επιλογή της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής του/της πορείας. Δίνονται και εξατομικευμένες συμβουλές, ώστε ο/η μαθητής/τρια να έχει επαρκή ενημέρωση για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για να πετύχει τους στόχους του/της.

Διάρκεια: 60 λεπτά 

 

Σημείωση: Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας έχουν εκπαιδευτεί και καταρτιστεί κατάλληλα στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, διαθέτοντας ανάλογο πιστοποιητικό από τo Kε.Δ.Βι.Μ. «EMPLOY EDU», αδειοδοτημένο πάροχο από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.  

 

 1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διατηρώντας μία μακροχρόνια συνεργασία με την «Employ Edu – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας», διοργανώνουμε κάθε χρόνο σεμινάρια και ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές που αφορούν την ορθή πληροφόρηση για το εκπαιδευτικό σύστημα και όλες τις αλλαγές που προκύπτουν καθώς και την ενημέρωση και καθοδήγηση αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής. Αντιλαμβανόμενοι την μεγάλη αξία παρακολούθησης των ομιλιών εξειδικευμένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας, παρέχουμε δωρεάν τη δυνατότητα συμμετοχής στα σεμινάρια μας σε όλους τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς (εντός και εκτός των φροντιστηρίων μας).

Διάρκεια : 3 ώρες 

 

 1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Την περίοδο κατά την οποία ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα με την παράλληλη ανακοίνωση των ΕΒΕ του κάθε τμήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, είθισται το Υπουργείο Παιδείας να ανοίγει την ειδική πλατφόρμα «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» & «ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ (https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/) για τη συμπλήρωσή τους. Λίγες μέρες πριν διενεργούμε ειδικά σεμινάρια στους μαθητές μας με οδηγίες για τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης των μηχανογραφικών τους δελτίων. Τα σεμινάρια γίνονται στα διδακτήριά μας δια ζώσης ή διαδικτυακά σε περίπτωση που το επιτάσσει αυτό η υγειονομική κατάσταση, μέσα από POWER POINT παρουσιάσεις ανά ομάδα προσανατολισμού. Καθοδηγούμε τους μαθητές μας πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους και απαντάμε σε τυχόν απορίες τους.  

Διάρκεια : 60 λεπτά 

 

Σημείωση : Σε περίπτωση που ο μαθητής όντας σίγουρος για τις επιθυμίες και τις επιλογές του συμπληρώσει το μηχανογραφικό του δελτίο στο σπίτι, αλλά επιθυμεί να το ελέγξει ένας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Οργανισμού μας, μπορεί να το αποθηκεύσει προσωρινά και να το αποστείλει ηλεκτρονικά (μέσω mail) για έλεγχο. Στη συνέχεια, αν το επιθυμεί, μπορεί να περάσει από τα διδακτήριά μας σε προκαθορισμένη μέρα / ώρα, προκειμένου παρουσία του Συμβούλου να το οριστικοποιήσει και να το εκτυπώσει.

Διάρκεια ελέγχου-οριστικοποίησης : 30 λεπτά 

 

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Την ίδια περίοδο που το μηχανογραφικό δελτίο είναι διαθέσιμο από το Υπουργείο για συμπλήρωση από τους υποψηφίους, οι Σύμβουλοί μας παρέχουν σε όποιον το επιθυμεί προσωπικό ραντεβού, στη διάρκεια του οποίου :

α.   γίνεται συζήτηση -αρχικά- για τις επιθυμίες σπουδών του μαθητή,

β. καταγράφονται με βάση τις βαθμολογίες του μαθητή τα μόρια που συγκεντρώνει στις σχολές ενδιαφέροντος του,

γ. ελέγχεται με βάση τα μόρια και τις ΕΒΕ των πανεπιστημιακών τμημάτων σε ποιες σχολές έχει τη δυνατότητα εισαγωγής,

δ.  αναλύονται σχολές και νέα τμήματα, για τα οποία ο μαθητής ίσως δεν γνωρίζει τις προοπτικές και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν,

ε. γίνεται συζήτηση για εναλλακτικές επιλογές, για έξυπνους συνδυασμούς σπουδών, για τη διεπιστημονικότητα και τις καινοτόμες εξειδικεύσεις που μπορούν να γίνουν αργότερα,

στ. ιεραρχούνται εξατομικευμένα οι προτιμήσεις του μαθητή με βάση τα μόρια και τις προσωπικές του επιδιώξεις, ώστε να αξιοποιηθούν τα μόρια με τον όσο δυνατό καλύτερο τρόπο,

ζ. γίνεται παρουσία του μαθητή συμπλήρωση του μηχανογραφικού με προσωρινή αποθήκευση, στην περίπτωση που θέλει να σκεφτεί στο σπίτι του τη συζήτηση που έγινε με τον Σύμβουλο και να πάρει τις τελικές του αποφάσεις αργότερα ή -φυσικά- να γίνει συμπλήρωση του μηχανογραφικού και οριστικοποίησή του.

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ένα βασικό στάδιο στη σταδιοδρομία ενός ανθρώπου. Όσοι το πραγματοποιούν ποιοτικά έχοντας υποστήριξη εισάγονται σε τμήμα που τους ταιριάζει και θέτουν τις βάσεις για προσωπική ανέλιξη και αργότερα επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο δεν καθορίζει απόλυτα το επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε, αφού από τις σχολές και τα τμήματα που εισαγόμαστε ανοίγονται πολλοί διέξοδοι, τις οποίες πρέπει να ερευνήσουμε και να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις, προκειμένου να ακολουθήσουμε.

 

 • Διάρκεια : 60 λεπτά 
 • Διάρκεια : 90 λεπτά 

 

Σημείωση 1 : Δίνεται η δυνατότητα για 2ο προσωπικό ραντεβού σε περίπτωση που ο μαθητής προβληματίζεται για τις επιλογές του και χρειάζεται προσωπική ενδυνάμωση, ώστε η λήψη των τελικών αποφάσεων να τον ικανοποιεί απόλυτα. Λόγω, όμως, του περιορισμένου χρόνου που είναι διαθέσιμο το μηχανογραφικό δελτίο μέχρι την οριστικοποίησή του (συνήθως 12-14 μέρες), καλό είναι στην περίπτωση αυτή τα ραντεβού (1ο ή και 2ο ) να κλείνονται άμεσα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η περίοδος διαθεσιμότητας των μηχανογραφικών δελτίων.

 

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ένα σύνηθες πρόβλημα αρκετών μαθητών είναι η σωστή οργάνωση του χρόνου για την διεκπεραίωση των εργασιών και του διαβάσματός τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν όλες τους τις εργασίες και υποχρεώσεις καθώς και να μη διαβάζουν επαρκώς για τα διαγωνίσματα και τα μαθήματα. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε δωρεάν τη δυνατότητα ατομικού ραντεβού του/της μαθητή/τριας με τον/την Υπεύθυνο/η Σπουδών για τη δημιουργία προγράμματος μελέτης διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας. Ακολουθώντας το πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές διαχειρίζονται καλύτερα το διαθέσιμο χρόνο τους, οργανώνουν το διάβασμά και την ολοκλήρωση των εργασιών τους, χωρίς να αφήνουν εκκρεμότητες, ενώ εξοικονομούν και προσωπικό χρόνο για χαλάρωση/ξεκούραση. Ο/Η Υπεύθυνος/η Σπουδών παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους μαθητές που ακολουθούν πρόγραμμα μελέτης και όπου χρειάζεται κάνει τις απαραίτητες αλλαγές/τροποποιήσεις στα προγράμματά τους με στόχο την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους.

Διάρκεια : 30-60 λεπτά (ανάλογα τον μαθητή)

 

Πανόραμα Σχολών | ΒάσειςΤεστ επαγγελματικού προσανατολισμού CGT | Μεγάλες Εκδηλώσεις