Skip to main content

Πανελλήνιες 2022: Ιδιαίτερα περιζήτητες οι σχολές που αφορούν τον τουρισμό και τη ναυτιλία

Πάντοτε η αναζήτηση σπουδών που συνδέονται με θετικούς δείκτες στην αυριανή αγορά εργασίας αποτελούσε μια πρόκληση για τους συμβούλους σταδιοδρομίας αλλά και μέγα ζητούμενο για μαθητές και φοιτητές. Ειδικά σε περιόδους έντονων ανακατατάξεων, όπως η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας αλλά και η παρούσα περίοδος της πανδημίας, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αγωνιώδη αυτή αναζήτηση. Εάν προσπεράσουμε τις μοναδικές ακαδημαϊκές - επαγγελματικές επιλογές που οδηγούν στη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, και δεν είναι άλλες από τις στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας, τότε η προσπάθεια αυτή γίνεται αρκετά σύνθετη. 

Είναι σίγουρα αρκετοί και αστάθμητοι οι παράγοντες τα τελευταία 20 χρόνια, που διαμορφώνουν την απασχολησιμότητα πολλών επαγγελματιών και κλάδων. Το διαπιστώσαμε άλλωστε μέσα σε «μια νύκτα» πως η πανδημία εκμηδένισε πολλές δραστηριότητές αλλά παράλληλα δημιούργησε και επίσπευσε νέες δυνατότητες σε κάποιες άλλες. Ωστόσο, όπως σε κάθε οικονομία, έτσι και στην ελληνική, υπάρχουν ορισμένοι τομείς οι οποίοι παραδοσιακά συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας απασχολώντας ένα αξιόλογο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Δυο από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Ο τουρισμός, παρά την δεδομένη εποχικότητα αλλά και τις επιπτώσεις που υφίσταται λόγω Covid19, δεν θα πάψει να έχει σημαντική συμβολή στην Ελλάδα όπως βέβαια και η ελληνική ναυτιλία, η οποία κρατάει, παγκοσμίως τα σκήπτρα, εδώ και αρκετά χρόνια.

Ποιες επιλογές υπάρχουν όμως για τους ενδιαφερόμενους μαθητές που επιθυμούν να εφοδιαστούν με σχετικές γνώσεις και να φοιτήσουν σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που συνδέονται με τους δυο αυτούς πυλώνες; Ακολούθως, παραθέτουμε ορισμένα (ενδεικτικά) τμήματα τα οποία αποτελούν μια δυνητική επιλογή για τους μαθητές που επιθυμούν μελλοντικά να σταδιοδρομήσουν στον Τουρισμό και την Ναυτιλία. Αναμφίβολα τα παρακάτω τμήματα δεν είναι ούτε τα μοναδικά που μπορούν να οδηγήσουν ένα μαθητή να εργαστεί στον κλάδο της ναυτιλίας ή του τουρισμού και φυσικά ούτε είναι τα εν λόγω πτυχία το μόνο προαπαιτούμενο. Εφόσον δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δεξιότητες, η άριστη γνώση των αγγλικών και εν γένει γλωσσομάθεια αλλά και εξειδίκευση, η απορρόφηση σε αυτούς τους κλάδους θα είναι δύσκολη ειδικά στις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας. Και φυσικά σημαντικό προαπαιτούμενο είναι το ενεργό ενδιαφέρον και η αγάπη για τους άμεσα συνδεόμενους εργασιακούς ρόλους που άλλοτε μπορεί να απαιτούν να μεταβούμε σε κάποια άλλη χώρα ως υψηλόβαθμο στέλεχος μιας αλυσίδας ξενοδοχείων ή μιας ναυτιλιακής ή άλλοτε να απουσιάζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόμενοι ως μηχανικοί σε ένα δεξαμενόπλοιο! 

 

Τα 10 τμήματα:

1. Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης: Λειτουργούν στη Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και στην Κρήτη. Στόχος είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η προετοιμασία ανώτερων στελεχών για την τουριστική βιομηχανία. Εκτός από τον τουριστικό τομέα, οι απόφοιτοι δραστηριοποιούνται και στο τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης.

2. Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με έδρα το Ηράκλειο και οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν: α) Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό, β) Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις γ) Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων και γενικότερα στους κλάδους της εστίασης και της ψυχαγωγίας.

3. Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο και οι απόφοιτοι του είναι στελέχη με εξειδίκευση στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων.

4. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με κατευθύνσεις: (α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και (β) Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ .

5. Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων αλλά και στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων. Επίσης, ως Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών κ.ο.κ. Τέλος, και ως Στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

6. Τουριστικών Σπουδών. Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχει ως αποστολή να καλύπτει κυρίως την ανάγκη στελεχών για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης.

7. Ναυτιλιακών Σπουδών. Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και προσφέρει στους φοιτητές την απαιτούμενη διεπιστημονική θεωρητική γνώση (οικονομία, εμπόριο, μεταφορές, περιβάλλον, τεχνολογία, πληροφορική, χρηματοδότηση κ.α., αλλά και πρακτική κατάρτιση για την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.

8. Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο και παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών, με μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών.

9. Α.Ε.Ν. Μηχανικοί. Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου. Οι απόφοιτοι μπορούν να εξελιχθούν σε Μηχανικούς Β’ και στη συνέχεια, σε Πλοιάρχους Α΄ αφού πραγματοποιήσουν ανάλογη θαλάσσια υπηρεσία. Η σταδιοδρομία φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία αλλά και απασχόληση σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες κ.λπ.

10. Α.Ε.Ν Πλοίαρχοι. Παρομοίως και εδώ στην εκπαίδευση, ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία ενώ οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν μπορούν να εξελιχθούν αντίστοιχα σε Β΄ Πλοιάρχους και στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και φυσικα εν συνεχεία να εργαστούν επίσης σε συναφείς θέσεις και σημαντικούς ρόλους σε επιμέρους πεδία της Ναυτιλίας και των μεταφορών.