Skip to main content

Προκήρυξη Εισαγωγής στις Σχολές του Λιμενικού για τις Πανελλαδικές 2022

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των ΠανελλαδικώνΕξετάσεων

 

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100), αντιστοίχως.

 

2. Στον συνολικό αριθμό εισακτέων ανά Σχολή, περιέχονται Eιδικές κατηγορίες υποψηφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, ως ακολούθως:

α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους. Ειδικά καθορίζεται ότι, για την ιδιότητα του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(αα) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σεανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. (ββ) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια της προηγούμενης υποπερίπτωσης (αα), ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Τα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια θεωρείται ότι συμπληρώνονται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. 

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Αρχείο