ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 19/06/23 έως 07/07/23
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
 06/09/23 έως λήξη ενδοσχολικών εξετάσεων

Τη Θερινή Περίοδο διαθέτουμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας τριών εβδομάδων στα βασικά μαθήματα με σκοπό την κάλυψη κενών του Γυμνασίου ενώ παράλληλα γίνεται μεθοδευμένη προετοιμασία των μαθητών για το Λύκειο και τις απαιτήσεις του. Με γνώμονα ότι οι μαθητές/τριες δεν αλλάζουν απλά σχολική βαθμίδα αλλά ''μεταφέρουν'' μαζί τους και πολλές αδυναμίες που προέρχονται από τα δύο χρόνια της τηλεκπαίδευσης στα σχολεία και συνεπώς ελλιπούς διδασκαλίας της ύλης στα πιο βασικά μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Ν.Γλωσσα-Λογοτεχνία και τα Αρχαία. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους/τις μαθητές/τριες σε αυτά και να συνέχίσουν τον Σεπτέμβριο δυναμικά και με αυτοπεποίθηση.

Τη Χειμερινή Περίοδο, το Πρόγραμμα Σπουδών εμπλουτίζεται διαθέτοντας όλα τα βασικά μαθήματα στα οποία θα κληθούν οι μαθητές/τριες να εξεταστούν στις ενδοσχολικές εξετάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων. Ακολουθείται συγκεκριμένος χρονοπρογραμματισμός, για κάθε μάθημα, διαμορφωμένος από τους έμπειρους καθηγητές μας, ενώ μαθαίνουμε στους/στις μαθητές/τριες μας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζουν το κάθε μάθημα. Παράλληλα, οι ίδιοι/ιες εξασκούνται στην γραπτή εξέταση μέσα από τους 4 Κύκλους Κύριων Διαγωνισμάτων, αλλά και τις έξτρα εβδομαδιαίες γραπτές δοκιμασίες, ενώ, επιπρόσθετα γίνονται και ενισχυτικές ή διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται.

Βασικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ν.Γλώσσα - Λογοτεχνία 3 ώρες 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες 2 ώρες
Άλγεβρα 3 ώρες 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες 2/3 ώρες
Χημεία   2/1 ώρες
Γεωμετρία  (επιλεγόμενο)   2 ώρες
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
   10 ώρες 11 ώρες
με επιλεγόμενο   13 ώρες

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στις απαιτήσεις του Λυκείου.

  • Εισαγωγή στην ύλη των βασικών μαθημάτων με ταυτόχρονη κάλυψη κενών και αναγκών από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό.

  • Φύλλα εργασίας για την εξάσκηση και εμπέδωση της ύλης.

  • Τέσσερις Κύκλοι Κύριων Διαγωνισμάτων στο πρότυπο των ενδοσχολικών εξετάσεων.

  • Workshop διαβάσματος, μέσω extra εβδομαδιαίων ωρών, ώστε να χτίσουμε τη νοοτροπία της σωστή μελέτης και προετοιμασίας των μαθημάτων.

  • Προσωπικά ραντεβού για την ενίσχυση της ψυχολογίας και τη θέσπιση εβδομαδιαίων στόχων.

  • Υποστήριξη και συνεχής καθοδήγηση από τους έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική για την επιλογή Ομάδας Προσανατομισμού / Επιστημονικού Πεδίου

  • Διαρκής ενημέρωση για την εκπαιδευτική επικαιρότητα.

  • Συνεχής επικοινωνία με γονείς και προσωπικές ενημερώσεις από τους διδάσκοντες καθηγητές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας!

Ηλιούπολη

ΔΝαυαρίνου 12 (έναντι ΙΚΑ)
ΤΚ 16345, Ηλιούπολη

T2109923352 - 2109944396

F2109949851

Γλυφάδα

ΔΛ. Βουλιαγμένης 147 & Πραξιτέλους 2 (έναντι Αγίου Νικολάου)
ΤΚ 16674, Γλυφάδα

T2109680008

Αργυρούπολη

ΔΚύπρου 51
ΤΚ 16451, Αργυρούπολη

T2109941471

T2109935566


ΔΜ. Γερουλάνου 103
ΤΚ 16452, Αργυρούπολη

T2109911067

Search