Skip to main content

Ξεκινούν από σήμερα οι Μετεγγραφές για το 2021

Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές.

Το Υπουργείο Παιδείας όπως κάθε έτος, έτσι και φέτος, καλεί τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν εγγραφεί: 

– είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),

– είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),

– είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

– είτε ως φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,

– είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ή ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης σε Σχολή ή Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, δηλώνοντας:

– είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 5 ή του άρθρου 6 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

– είτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 ή του άρθρου 11 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

– είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 και 4 της με αριθμ. 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών δεν μοριοδοτείται και δηλώνει τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί,

– είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 6, της με αριθμ148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) προκειμένου για τους φοιτητές με κυπριακή καταγωγή,

Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις κατηγορίες μετεγγραφής των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β και Γ καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες μετεγγραφής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020) είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Σχολών/Τμημάτων όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία 87763/Ζ1/7.7.2020 (Β΄2766) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

 

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου.

Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

 

 

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

 

Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων,

β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών,

γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών,

δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή.

Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Λόγοι αποκλεισμού

Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση,

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 

Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

 

 

Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

 

α) Οικονομικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και αδ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

 

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

 

 

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,

γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

 

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.

3. Ως προς τις μετεγγραφές της παρ. 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

 

 

Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 75, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 76, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

 

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1:

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,

β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα με το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 75.

 

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 76.

 

 

Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τμήμα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας,

στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

 

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74, τότε η Επιτροπή της παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

 

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ

 

Ο ΡΟΜΒΟΣ πάει Van Gogh Alive

VAN GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE

 

Στις 10 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την πρωτοποριακή, τρισδιάστατη εκπαιδευτική παράσταση για τη ζωή και το έργο του Van Gogh στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μια πολυκαναλική και οπτικοακουστική έκθεση που αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη μέσα από το δωμάτιο του και μαθαίνουμε πράγματα για τη ζωή του. Ενώ στο δεύτερο μέρος βλέπουμε το έργο του με τη βοήθεια του ήχου, της εικόνας και του βίντεο.

Ο ΡΟΜΒΟΣ στήριξε και φέτος τα Κοινωνικά Παντοπωλεία

Για μία ακόμη χρονιά μαθητές, γονείς, καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό κινητοποιηθήκαμε με σκοπό να μαζέψουμε τρόφιμα πρωινού για τα παιδιά των οικογενειών που στηρίζονται από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία της Ηλιούπολης, του Ελληνικού-Αργυρούπολης και της Γλυφάδας. Με υψηλό κοινωνικό αίσθημα και θέλοντας να δείξουμε έμπρακτα την ανάγκη και την επιθυμία μας να βοηθήσουμε, ζητήσαμε από όλους τους μαθητές και στα 5 διδακτήριά μας να μας διαθέσουν κουτιά γάλα, δημητριακά, μπισκότα, κρουασάν και άλλα τρόφιμα πρωινού, με σκοπό να εξασφαλίσουμε στα παιδιά το πιο σημαντικό τους γεύμα!

Και φέτος, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και συγκινητική, αποδεικνύοντας πως ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Οι μαθητές μας μάλιστα ήταν αυτοί που βοήθησαν μέχρι τέλους στην μεταφορά των τροφίμων που συγκεντρώσαμε. Ο κος. Μαρίνος Μουσούρος από το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης, η κα. Ειρήνη Στελλάκη αντίστοιχα από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και η κα. Νατάσσα Αργυροπούλου αντιδήμαρχος Παιδείας και υπεύθυνη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας ήταν οι επικεφαλείς στην παραλαβή των τροφίμων. 

 

Όλοι μαζί ποσχεθήκαμε πως η κίνησή μας αυτή θα επαναληφθεί και ότι πάντα θα βοηθάμε όπως μπορούμε όπου υπάρχει ανάγκη!

 

 

 

Οι Ανατροπές στο Μηχανογραφικό του 2019 για την Εισαγωγή στα ΑΕΙ

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για κατάργηση των ΤΕΙ και μείωση σχεδόν κατά 50% των ανώτατων ιδρυμάτων της χώρας ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με ένα μηχανογραφικό δελτίο θεαματικών αλλαγών! Ετσι, στο μηχανογραφικό του ’19 οι υποψήφιοι για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας είναι πιθανόν να μη βρουν ούτε ένα ΤΕΙ. Την ίδια στιγμή, όμως, θα συναντήσουν πολλά νέα τμήματα, καθώς το υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι θέλει να έχει πολλά μειωμένου ενδιαφέροντος προγράμματα σπουδών, ώστε να ικανοποιήσει την περίφημη εξαγγελία του περί εισόδου στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μόνο με το απολυτήριο του Λυκείου. Η είσοδος στα υψηλής ζήτησης τμήματα βέβαια αναμένεται ότι θα γίνει ακόμη πιο απαιτητική.

 

Ο νέος χάρτης των ΑΕΙ
Τους προηγούμενους μήνες ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας ξανασχεδιάστηκε από την αρχή, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί καμία επιστημονική μελέτη για το θέμα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ικανοποιήθηκε αυτό που έκριναν σωστό οι «ηγέτες» των ανώτατων ιδρυμάτων κάθε περιοχής στις ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις τους με το υπουργείο Παιδείας. Στα… παράδοξα αλλά και τα αξιομνημόνευτα του τελευταίου χρονικού διαστήματος περιλαμβάνονται η υπόσχεση της δημιουργίας της τέταρτης Νομικής Σχολής στη χώρα (χωρίς κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξής της) αλλά και η μετατροπή εν μια νυκτί του ΤΕΙ Κρήτης σε πανεπιστήμιο, καθώς κανένα από τα δύο ανώτατα ιδρύματα του νησιού δεν δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί του. Ετσι στον νέο χάρτη τα δύο παραπάνω «αξιοθέατα» θα συγκεντρώσουν σίγουρα μέρος του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και σχολιασμού.

Εκτός από το ΤΕΙ Κρήτης λοιπόν, αυτή τη στιγμή μόνο τρεις συγχωνεύσεις ΤΕΙ έχουν μείνει ανολοκλήρωτες, αλλά είναι πιθανόν να γίνουν με διαδικασίες-εξπρές τους επόμενους μήνες: Η συγχώνευση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Πανεπιστημίου, η συγχώνευση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και η συγχώνευση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου µε ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Ετσι, με το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να προσφέρει νέες ειδικότητες σε Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Γεωπονία και Κοινωνικές Επιστήμες, το Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων να έχει νέα τμήματα σε Τουρισμό, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εθνομουσικολογίας, το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με επιπλέον πολυτεχνικές σπουδές και το Πανεπιστήμιο Αθηνών να γιγαντώνεται με 7 νέα τμήματα και ένα νέο πολιτιστικό «πάρκο», τα δεδομένα το επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι αλλάζουν.

 

Οι προτιμήσεις των υποψηφίων

 • Ιδρύεται στα Ιωάννινα και στον Βόλο Τμήμα Ψυχολογίας με τη διαφορά ότι στον Βόλο δεν θα λειτουργήσει νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Επομένως, στο φετινό μηχανογραφικό οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν 5 Τμήματα Ψυχολογίας, μία από τις δημοφιλέστερες σχολές τα τελευταία χρόνια για τους μαθητές που προέρχονται από το Ανθρωπιστικό Πεδίο.
 • Στο ίδιο μήκος κύματος σε προτιμήσεις πορεύεται και η Νομική, μια σχολή «στεφανωμένη» με κύρος. Φαίνεται λοιπόν πως εκτός από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή, οι υποψήφιοι θα έχουν άλλη μία ευκαιρία πρόσβασης στη σχολή αυτή και στην Πάτρα! Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, ο αριθμός των εισακτέων δεν θα αυξηθεί σημαντικά. Αρα η ίδρυση μιας ακόμα Νομικής θα διασπείρει γεωγραφικά τις επιλογές των υποψηφίων αλλά δεν θα αυξήσει τις θέσεις.
 • Ενα νέο τμήμα, το οποίο αναμένεται επίσης να δώσει νέες ευκαιρίες στους αποφοίτους, είναι το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα τον Βόλο. Η Ελλάδα φιλοξενεί πολλά hotspots και η έλευση χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας ανοίγει νέους δρόμους απασχόλησης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς έως τώρα δεν υπήρχε σε προπτυχιακό επίπεδο αντίστοιχη σχολή.
 • Τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας (και Εργοθεραπείας) με βάση υψηλότερη από πολλά τμήματα πανεπιστημίου, ακόμα και ως ΤΕΙ ήταν επιλογή πολλών υποψηφίων καθώς οι απόφοιτοι έχουν αρκετές διεξόδους σε διάφορους τομείς και απασχόληση σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα του πληθυσμού. Με την «πανεπιστημιοποίησή» τους αναμένεται να προσελκύσουν ακόμα εντονότερο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους του Πεδίου Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Στον αντίποδα, έως τώρα επικρατεί μια ασάφεια στις τάξεις των υποψηφίων με τα επαγγελματικά δικαιώματα των προγενέστερων ΤΕΙ Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών και Πολιτικών Μηχανικών κ.λπ., τμήματα που μετεξελίσσονται σε πανεπιστημιακά, αλλά όπως φαίνεται επί του παρόντος εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ και όχι με τους αποφοίτους των αντίστοιχων τμημάτων του Πολυτεχνείου, οι οποίοι εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το δεδομένο αυτό έχει προκαλέσει έντονους προβληματισμούς για το αν οι μελλοντικοί απόφοιτοι αυτών των τμημάτων θα έχουν πράγματι διαφορές στην αγορά εργασίας από τους ήδη υπάρχοντες αποφοίτους των ΤΕΙ.

 

Τα νέα τμήματα

Πάντως τμήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο μηχανογραφικό ως προγράμματα σπουδών είναι τα παρακάτω:

 • Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Συστημάτων Ενέργειας στη Λάρισα, στο νέο και αναμορφωμένο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο οποίο εντάσσονται απόφοιτοι των ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών.
 • Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, με έδρα τον Βόλο.
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρκετά όμως είναι και τα νέα τμήματα που σχετίζονται με τις γεωπονικές σπουδές. Ενδεικτικά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο επεκτείνεται και ιδρύει τα εξής τμήματα:
 • Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι.
 • Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα, προερχόμενο από το ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.
 • Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Αμφισσα.

Τα προαναφερθέντα τμήματα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ενώ ακόμα τρία τμήματα που ιδρύονται, Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Πληροφορικής στη Γεωργία και στο Περιβάλλον και Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής δεν θα λειτουργήσουν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων τμημάτων
Συνοπτικά, οι σημαντικές αλλαγές στο νέο μηχανογραφικό δελτίο είναι οι παρακάτω:

 • Το Τεχνολογικό Ιδρυμα Ηπείρου συγχωνεύτηκε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύοντας και νέα τμήματα, όπως τα Τμήματα Ψυχολογίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανολόγων Μηχανικών. Από τα προαναφερθέντα μόνο το Τμήμα Ψυχολογίας θα ξεκινήσει από αυτό το ακαδημαϊκό έτος.
 • Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εντάχθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ιδρύοντας επίσης νέα τμήματα όπως τα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εθνομουσικολογίας, που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 • Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο οποίο ιδρύονται νέα Τμήματα Κοινωνιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού. Μόνο τα δύο τελευταία τμήματα δεν θα ξεκινήσουν από το εφετινό ακαδημαϊκό έτος.
 • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται ιδρύοντας αρκετά τμήματα που δεν υπήρχαν ως επιλογές σε προπτυχιακό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, όπως τα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Συστημάτων Ενέργειας, αλλά και τμήματα πιο οικεία στους μαθητές, όπως τα Περιβάλλοντος, Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσικής και Μαθηματικών. Τα Τμήματα Ψυχολογίας, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Λογοθεραπείας δεν θα λειτουργήσουν νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δεν έχει πλέον τμήματα μόνο με έδρα στην Αθήνα, αλλά επεκτείνεται και στο Καρπενήσι, στη Θήβα και στην Αμφισσα, όπως και το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα έχει αρκετά τμήματα πλέον στα Ψαχνά.
 • Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο αναμένεται να απορροφήσει το αντίστοιχο ΤΕΙ, θα ιδρυθούν Πολυτεχνική Σχολή αλλά και νέα τμήματα όπως Κτηνιατρική, Στατιστική και Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία.
 • Τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επίσης οδηγούνται σε συγχώνευση με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με τμήματα που έχουν προκύψει από την αναδιοργάνωση παλαιότερων ΤΕΙ αλλά και νεοσύστατα, όπως τα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημόσιας Διοίκησης, Βιοϊατρικών Επιστημών. Το νέο πανεπιστήμιο θα έχει έντονη γεωγραφική διασπορά αφού αναμένεται να έχει τμήματα σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα και Κατερίνη.
 • Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στοχεύει στο να ιδρύσει νέα Τμήματα Ψυχολογίας, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μηχανικών Ορυκτών και Φυσικών Πόρων, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Διαιτολογίας και Διατροφής, Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών.
 • Αναμένονται περαιτέρω συζητήσεις και πορίσματα για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι πρώτες διεργασίες για το ΤΕΙ Κρήτης έχουν ήδη γίνει.

 

 

Οι διακοπές ξεκινούν!

 

Η διεύθυνση και οι συνεργάτες του ΡΟΜΒΟΥ σας εύχονται από καρδιάς

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!!

 

Οι εγγραφές ξεκινούν από 23 Αυγούστου και από 3 Σεπτεμβρίου επιστροφή στα θρανία για ένα δυναμικό χειμώνα!

 

Οι Συντελεστές για την ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για όλα τα τμήματα των ΑΕΙ

Ο κύβος ερρίφθη για τις προσεχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τα ελληνικά πανεπιστήμια όρισαν τους συντελεστές βάσει των οποίων θα προκύψει η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) των υποψηφίων σε κάθε τμήμα από τα περίπου 459 των ΑΕΙ και των παραγωγικών σχολών. Όποιος υποψήφιος καταφέρει να την περάσει, θα πάρει το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για σύστημα που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, με πρώτο στόχο την άνοδο του ακαδημαϊκού επιπέδου των φοιτητών. Πλέον υποψήφιοι με βαθμολογίες 3, 4, 5 δεν θα εισάγονται, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας μάλιστα καταγραφεί και ακραίες περιπτώσεις εισαγωγής με… μονάδα. Η ΕΒΕ θα προκύπτει κάθε χρόνο από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου –συνολικά 4– πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή τον οποίο θα αποφασίζει κάθε τμήμα ΑΕΙ, που είναι ενταγμένο στο πεδίο. Ενδεικτικά, πέρυσι ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων στο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικές σπουδές) ήταν 11,1, στο 2ο επ. πεδίο (θετικές – τεχνολογικές επιστήμες) 11,44, στο 3ο (υγείας) 11,56 και στο 4ο επ. πεδίο (οικονομίας – πληροφορικής) 9,81. Το υπουργείο όρισε ότι το εύρος των συντελεστών είναι από 0,8 έως 1,2.

Από τις αποφάσεις των ΑΕΙ προκύπτει ότι τα περισσότερα τμήματα των κεντρικών ΑΕΙ επέλεξαν συντελεστές πάνω από 1. Αντίθετα, τα τμήματα των περιφερειακών ΑΕΙ έχουν προτιμήσει να κινηθούν πέριξ του 0,8. Δηλαδή, να οδηγήσουν τη βάση εισαγωγής τους κάτω από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων τους. Αναμενόμενη απόφαση καθώς στα τμήματα των περιφερειακών πανεπιστημίων με τις χαμηλές βάσεις εισαγωγής αναμένεται να υπάρξουν και οι περισσότερες κενές θέσεις λόγω της ΕΒΕ. Για παράδειγμα, δεν έχει σημασία ο συντελεστής που θα ορίσουν οι ιατρικές σχολές, καθώς με βάση τις επιδόσεις των περυσινών υποψηφίων η ΕΒΕ στο 3ο πεδίο θα κινηθεί στις 13,87 μονάδες και η Ιατρική Αλεξανδρούπολης είχε βάση 17.400 (δηλαδή μέση επίδοση 17,4 μονάδες). Βέβαια υπήρξαν και τμήματα όπως π.χ. το Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. που δεν πρότεινε συγκεκριμένη τιμή, και βάση του σχετικού ΦΕΚ, επακόλουθα θα οριστεί ο συντελεστής από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι μόλις ολοκληρωθεί και σε αυτά τα τμήματα η διαδικασία, θα αναμένουμε και τις επιδόσεις ανά επιστημονικό πεδίο προκειμένου να δούμε επακριβώς την ΕΒΕ σε κάθε τμήμα. Ένα δεδομένο το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τους υποψηφίους από εδώ και έπειτα. 

Αντίστροφα, έχει σημασία ο συντελεστής που θα επιλέξουν τμήματα χαμηλής ζήτησης. Ενδεικτικά, το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Κοζάνη είχε πέρυσι βάση 4.975 μονάδες (4,975 η επίδοση) και με τα φετινά δεδομένα η ΕΒΕ του 4ου πεδίου θα κινηθεί τουλάχιστον στις 7,85 μονάδες. Υπολογίζεται ότι θα μείνουν κενές περίπου 17.000 θέσεις στο 30% των τμημάτων ΑΕΙ, δηλαδή σε περίπου 150 τμήματα.  Για τον λόγο αυτό η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητεί τη στήριξη των περιφερειακών ΑΕΙ, για εθνικούς και αναπτυξιακούς λόγους, και σε αυτή την κατεύθυνση έχει δεσμευθεί το υπουργείο Παιδείας. Εκτός από την ανακατανομή των εισακτέων –με μείωση των εισακτέων στα κεντρικά ΑΕΙ και αύξησή τους στα περιφερειακά, με τον συνολικό αριθμό να μένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, στις 78.000– θα υπάρξει ενίσχυση των περιφερειακών ΑΕΙ με διδάσκοντες.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, που συγκέντρωσε τις σχετικές αποφάσεις και τις ανακοίνωσε, οι ΕΒΕ ανά ΑΕΙ είναι πλέον οι ακόλουθες

 

Όλες οι λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρετε για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μαθητές, καθηγητές και γονείς για το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των απολυτηρίων και Πανελλαδικών εξετάσεων, στα λύκεια της χώρας. Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 74.692 θέσεις (46.663 στα πανεπιστήμια, πλην Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 23.396 στα ΤΕΙ και 4.633 στο ΠΔΑ). Την έναρξη των εξετάσεων στις 8 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 7 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια, θα σημάνει η εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως συνηθίζεται.

Ωστόσο, η διάρκεια των Εξετάσεων φέτος θα είναι κατά δύο ημέρες μικρότερη για τα ΓΕΛ, εξαιτίας της κατάργησης της εξέτασης στα μαθήματα της Ιστορίας και των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας. Υπενθυμίζεται, ότι φέτος τα Επιστημονικά Πεδία θα είναι συνολικά 4, μετά την κατάργηση του Πεδίου των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Έτσι, η πρόσβαση στα παιδαγωγικά τμήματα γίνεται, πλέον, από όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σε ένα Επιστημονικό Πεδίο, θα εξεταστούν σε 4 μαθήματα, ενώ οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε δύο Επιστημονικά Πεδία, θα εξεταστούν σε ένα επιπλέον μάθημα, Γενικής Παιδείας ή Προσανατολισμού.

Γενικά, οι Πανελλαδικές των ΓΕΛ θα διαρκέσουν από τις 8 έως τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ από τις 7 έως τις 21 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως και τις 30 Ιουνίου και οι πρακτικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις, για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ, θα διεξάγονται από τις 19 μέχρι και τις 29 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι φέτος, πριν από τις Πανελλαδικές, θα διεξαχθούν οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια, σε τέσσερα μαθήματα: Γλώσσα και Λογοτεχνία (θα εξεταστούν μαζί), Ιστορία, Μαθηματικά και Βιολογία. Εξάλλου, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τα μαθήματα στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας θα λήξουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

 

 

Πότε θα ξεκινήσει το νέο σύστημα

Την πρόθεση από τον Ιούνιο του 2020 να ισχύσει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση το βαθμό απολυτηρίου, επανέλαβε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου.  Αναφέρθηκε, επίσης, στις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων κορμού του λυκείου, χαρακτηρίζοντας «μεγάλο βήμα» για τη μεταρρύθμιση του λυκείου, τις αλλαγές στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες. «Θα προχωρήσουμε με συντηρητικά βήματα και με ήπια μετάβαση, αλλά θα προχωρήσουμε», σημείωσε.

 

Παιδαγωγική Λογική και Σχολικές Ποινές

Όπως γνωρίζουμε οι χρησιμοποιούμενες λέξεις δεν είναι ουδέτερες. Από πολλές με παραπλήσιο περιεχόμενο, κατά κανόνα επιλέγουμε εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στη γενικότερη κοσμοθεωρητική μας προσέγγιση και την ιδεολογική σκοπιά που υιοθετούμε. Από την άλλη οι χρησιμοποιούμενοι κάθε φορά όροι υποβάλλουν και επιβάλλουν τρόπους διαχείρισης καταστάσεων και ορισμένου τύπου λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα.

Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι έκτακτο στο σχολείο – δυο μαθητές τσακώνονται, κάποιος κάνει μια σκανταλιά ή μια ζημιά, μαθητής ή μαθήτρια παραβιάζει σχολικό κανόνα – ποια είναι η συνέχεια; Πώς απαντάμε στα σχολεία σε τέτοιες προκλήσεις; Αναρωτιόμαστε τι πιθανόν κάνουμε λάθος; Ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών που κρύβονται πίσω από τέτοιες εκδηλώσεις; Κάποιες φορές ναι. Πολλές φορές όμως, οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στην αναζήτηση του ενόχου για να τιμωρηθεί δίκαια και ανάλογα με το πειθαρχικό του ολίσθημα και εξαντλούνται σε αυτό. Είναι φανερό ότι η συζητούμενη λογική έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα που έχει ο τρόπος που σκέφτεται και δρα ο αστυνομικός και ο δικαστής. Με τον ενθουσιασμό του ντετέκτιβ και την αυστηρότητα του δικαστή, πολλοί εκπαιδευτικοί επιδίδονται στο κυνήγι του ενόχου, καταφεύγοντας όχι μόνο στις πρακτικές των παραπάνω ειδικών αλλά και στην ορολογία που αυτοί χρησιμοποιούν στη δουλειά τους.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι οι όροι αυτοί έχουν ένα εννοιολογικό φορτίο, που, ακόμη και αν είναι κατάλληλο – πράγμα αμφίβολο – για το χώρο της εγκληματικής συμπεριφοράς με τον οποίο ασχολούνται δικαστές και αστυνομικοί, σίγουρα δεν είναι κατάλληλο για το σχολείο. Οι όροι ένοχος-αθώος, θύτης-θύμα, τιμωρία, ποινές, ποινολόγιο, ποινή με αναστολή, ανάκριση, απολογία, ομολογία, μάρτυρας κλπ. είναι ακατάλληλοι για το σχολείο, διότι και μόνο η χρήση τους συμπαρασύρει σε μια στάση, αντιμετώπιση και μεταχείριση των σχολικών προβλημάτων και των μαθητών που είναι ανάλογες του αστυνομικού και δικαστικού πνεύματος, του τρόπου που αντιλαμβάνονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο τους οι λειτουργοί του νόμου και της τάξης. Η λογική της αντιμετώπισης του εγκλήματος έχει παρεισφρήσει στο σχολείο, το οποίο έτσι συχνά ενεργεί, σε κάθε έκτακτη κατάσταση, με μια λογική στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η αναζήτηση του ενόχου, η ανακάλυψη και η τιμωρία του.

Η αναζήτηση όμως του ενόχου δεν έχει παιδαγωγική νομιμοποίηση. Αντιθέτως αντιστρατεύεται την παιδαγωγική λογική. Το ενδιαφέρον του αστυνόμου ή του δικαστή έχει ως επίκεντρο τον κολασμό του ενόχου. Ο αστυνόμος ή ο δικαστής εστιάζει στο δίπολο αθώος – ένοχος, καλός – κακός, θύτης – θύμα. Παιδαγωγικά αυτό είναι λάθος. Αν και δεν είναι αδιάφορα τα γεγονότα, κεντρική επιδίωξη του σχολείου δεν είναι, δεν πρέπει να είναι, η ανακάλυψη του ενόχου και η απόδοση επίσημης ετικέτας. Βεβαίως ενδιαφέρει ποιος έκανε, τι και γιατί, αλλά όχι για να καταλήξουμε στην επίδειξη του ενόχου, αυτού που θα πρέπει να χρεωθεί την ευθύνη κάποιας πράξης για να αποδοκιμαστεί. Τα γεγονότα, οι πράξεις και οι προθέσεις ενδιαφέρουν κυρίως για να εκτιμηθεί ποιες είναι οι ανάγκες κάθε παιδιού, πώς μπορεί το σχολείο να ανταποκριθεί  καλύτερα σ' αυτές και τι θα ήταν σκόπιμο σε κάθε περίσταση να γίνει.

Βέβαια το τι χρειάζεται να γίνει δεν είναι κάτι απλό, αφού διαφέρει ανάλογα με τη σκοπιά που κάποιος προσεγγίζει το θέμα. Έτσι στο τι χρειάζεται από τη σκοπιά του σχολείου μοιραία εμπλέκονται οι ανάγκες λειτουργίας του σχολείου ως θεσμού και η προσαρμογή του παιδιού στις ανάγκες αυτές. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξεκαθαριστεί ο στόχος. Τι παρεμβάσεις χρειάζεται το παιδί για να επιτευχθεί τι;

 

Ποια είναι, ποια πρέπει να είναι η παιδαγωγική στόχευση όταν λαμβάνεις παιδαγωγικά μέτρα;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να είναι με λίγα λόγια: κοινωνική προσαρμογή με σεβασμό στις ατομικές ιδιαιτερότητες – που δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναγκαίο κακό, αλλά μάλλον ως η προσωπική συνεισφορά και ο προσωπικός πλούτος κάθε παιδιού – φροντίζοντας δηλαδή αυτή η προσαρμογή να μη γίνεται ισοπεδωτικά, ώστε να μην αγνοούνται οι προσωπικές ανάγκες κάθε μαθητή ή μαθήτριας.  Μια προσαρμογή που αφενός θα εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες συμβίωσης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών παραγόντων, ταυτόχρονα όμως ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών, με εξασφάλιση συνθηκών ψυχικής ικανοποίησης και ευημερίας.

------------------------------------------------------

Δε χρειάζεται όμως να γίνουν κατανοητοί οι κανόνες και να εξασφαλίζεται συμμόρφωση σε αυτούς; Και βέβαια χρειάζεται. Εξάλλου, το σχολείο έχει την ευθύνη και μοιραία ρίχνει το βάρος του σε αυτό το κομμάτι. Δεν αποτελεί δομή ψυχικής υποστήριξης, ώστε να ασχολείται με τα ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών και πολύ περισσότερο να τα επιλύει. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να τα αγνοεί. Και σίγουρα δε θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο που θα συμβάλλει στη δημιουργία τέτοιων προβλημάτων.

Επιτυχημένη κοινωνικοποίηση και ψυχική ισορροπία είναι από πολλές απόψεις πλευρές του ίδιου νομίσματος και σε κάθε περίπτωση συνδέονται εντονότατα μεταξύ τους. Οι ήπιοι τρόποι προσαρμογής είναι απαραίτητοι για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης και μονιμότερης αντιπαράθεσης του παιδιού προς τους ποικίλους φορείς εξουσίας, από τον γονέα μέχρι το σχολείο ή το κράτος. Απαραίτητο είναι επίσης να γίνεται η προσαρμογή με τους χρόνους και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και βέβαια χωρίς στιγματιστικές διαδικασίες που είναι πολύ επικίνδυνες. Εάν το παιδί στιγματιστεί, περιθωριοποιηθεί, χαρακτηριστεί με ετικέτα μειονεξίας (ένοχος, κακός, θύτης), η πιθανότερη κατάληξη θα είναι να υιοθετήσει μια τέτοια ετικέτα και τους ρόλους που της αντιστοιχούν. Τότε το σχολείο λειτουργεί αντιπαιδαγωγικά, ενισχύοντας την περιθωριοποίηση των πιο «δύσκολων», των ψυχολογικά και κοινωνικά αδύναμων μαθητών. Αντί να φροντίζει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα των μαθητών που έχουν ελλείμματα, καταλήγει να ενισχύει τις αρνητικές πλευρές τους, τα ελλείμματα και τις αδυναμίες τους, δημιουργώντας ένα μαθητικό περιθώριο, που προορίζεται να επιτελέσει όλες εκείνες τις λειτουργίες που κάθε κοινωνικό περιθώριο επιτελεί

Στο σχολείο συχνά παρασυρόμαστε από τη λογική του ποινικού σωφρονισμού και μερικές φορές επιδιώκουμε την τιμωρία ως ανταπόδοση κακού, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο θιγείς μαθητής ή εκπαιδευτικός από την «κακιά» πράξη ενός μαθητή και να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα ηθική τάξη και ισορροπία. Η ποινή όμως στο σχολείο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο ως παιδαγωγικό μέσον. Αυτό σημαίνει ότι πρώτ’ απ’ όλα πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον του τιμωρούμενου. Και ποιο είναι το συμφέρον του τιμωρούμενου; Προφανώς είναι η καλύτερη ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον και ευρύτερα στην κοινωνία. Το παιδί βεβαίως λογίζεται ως πρόσωπο υπό διαμόρφωση. Επομένως πρέπει να κοινωνικοποιηθεί κατάλληλα και η ποινή μόνο μέσα στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αναγκών μιας επιτυχημένης κοινωνικοποίησης έχει νόημα.

 

 

Η επικινδυνότητα της σχολικής τιμωρίας

Ένας κίνδυνος είναι να προκαλέσει αντιστάσεις, με αποτέλεσμα όχι απλά το παιδί να ξεφύγει και να καταφέρουμε να επιτείνουμε ή να μονιμοποιήσουμε την απόκλισή του από τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς, αυτά που το σχολείο επιχειρεί να του μεταδώσει, αλλά και να του προκαλέσει αποστροφή και μονιμότερη σύγκρουση με την επίσημη κοινωνία στρέφοντάς το σε περιθωριακές ομάδες και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Ένας δεύτερος κίνδυνος που συνδέεται με τον πρώτο, χωρίς πάντως να ταυτίζεται με αυτόν,  είναι ότι με την τιμωρία το παιδί κινδυνεύει να σχηματίσει μια κακή εικόνα για τον εαυτό του, μια αρνητική εικόνα, την εικόνα του δύσκολου, του προβληματικού, του βίαιου, του κακού. Η ποινή λοιπόν στο σχολείο πρέπει να χρησιμοποιείται με παιδαγωγική ευαισθησία – το ζήτημα της ποινής και του ποινικού συστήματος είναι πολύ ευρύτερο, αλλά δε θα το λύσουμε εδώ.

 

Πότε μπορεί να είναι παιδαγωγικά χρήσιμη η ποινή

Όταν λέμε ότι πρέπει να γίνεται παιδαγωγική χρήση της ποινής, αυτό σημαίνει ότι: πρώτον, πρέπει να χρησιμοποιείται για το καλό του τιμωρούμενου. Όχι για εξουδετέρωσή του, όχι για περιθωριοποίησή του, όχι για να αποτελέσει το παράδειγμα προς αποφυγήν, όχι για να φοβηθούν οι άλλοι, όχι για να διατηρηθεί η σχολική ισορροπία. Δε δικαιολογείται επομένως, παρά μόνον ως ένας τρόπος να γίνει σαφέστερος ένας κανόνας, να βοηθηθεί το παιδί να αντιληφθεί τον κανόνα, να ταρακουνηθεί ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα, τη λειτουργία, την αξία του κανόνα και κυρίως της αξίας την οποία στηρίζει και προστατεύει ο κανόνας. Η τιμωρία μπορεί να γίνει αποδεκτή παιδαγωγικά, μόνο ως επιβοηθητική της χάραξης ορίων και της ενίσχυσής τους. Αν όμως η ύπαρξη των ορίων είναι αναγκαία, απαραίτητο είναι ταυτόχρονα να μην μπερδεύουμε τα όρια με την τιμωρία. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης πλαισίου και κανόνων συχνά συγχέεται με την τιμωρητικότητα. Άλλο όμως κανόνας, άλλο τιμωρητικό πνεύμα.

 

Οι κανόνες είναι απαραίτητοι διότι:

1ον) Επιτρέπουν τη συλλογική δράση και τη συνεργασία, η οποία αλλιώς θα ήταν ανέφικτη

2ον) Δίνουν προσανατολισμό και νόημα στη δράση και αξία στο σκοπό. Έτσι ο κανόνας ότι δεν επιτρέπεται η καταφυγή σε πράξεις ή εκφράσεις που προσβάλλουν τους συνανθρώπους μας, υποδεικνύει, αναδεικνύει και στηρίζει την αξία του ανθρώπου και του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας.

 

 

Καλό είναι να θυμόμαστε ότι περισσότερο συμμορφωτικός είναι ο έπαινος και η επιβράβευση, παρά η τιμωρία και η επιτίμηση. Πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η μάθηση δεν επιτυγχάνεται με τον εξαναγκασμό ή πολύ περισσότερο με την τιμωρία Γενικά, όταν υπάρχει πρόβλημα, είναι προτιμότερη η αποδοκιμασία της συμπεριφοράς ή η λήψη μέτρων αποκατάστασης του απαιτούμενου κλίματος, παρά η τιμωρία. Η τιμωρία μόνο ως εξαίρεση έχει νόημα και αποτέλεσμα επωφελές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πλήττει την ηθική υπόσταση και ακεραιότητα του μαθητή, υπονομεύοντας έτσι την αυτοεικόνα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αν ο μαθητής αποκτήσει αρνητική αυτοεικόνα αργά ή γρήγορα θα διαμορφώσει συνείδηση και συμπεριφορά ανάλογη.

Η ποινή μπορεί να έχει θετική συμβολή στη διευκρίνηση και την ενίσχυση του πλαισίου και των ορίων στη συμπεριφορά, όταν το παιδί αισθάνεται ότι με την ποινή αποδοκιμάζεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά και όχι αυτό το ίδιο. Όταν αισθάνεται ότι γίνεται για το καλό του και όχι για να του κάνει κακό. Όταν αισθάνεται ότι, ανεξάρτητα από την ποινή, το αγαπούν και το εκτιμούν. Όταν η αποδοκιμασία της συγκεκριμένης συμπεριφοράς συνοδεύεται από παράλληλη ενίσχυση των θετικών στοιχείων της αυτοεικόνας του, εστιάζοντας σε αυτά με θετικό πνεύμα.

Αναπλαισιώνοντας ο εκπαιδευτικός την κατάσταση μπορεί να προβάλει τις θετικές πλευρές της στάσης του μαθητή. Κατανοώντας τα υποκειμενικά κίνητρα του μαθητή πρέπει να ανακαλύψει τη βαθύτερη ανάγκη που κρύβεται πίσω από την αρνητική συμπεριφορά και να προσπαθήσει να του υποδείξει θετικούς τρόπους διεκδίκησης και ικανοποίησης της ανάγκης. Επιπλέον βοηθώντας το παιδί να καταλάβει τα κίνητρα της συμπεριφοράς του “αντίπαλου” συμμαθητή, μπορεί να τον οδηγήσει σε κατανόηση μέσω της ενσυναίσθησης. Η ανανοηματοδότηση στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση της σύγκρουσης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η έκφραση της εμπιστοσύνης στην καλή διάθεση του μαθητή – στη  λογική ότι η αρνητική συμπεριφορά στηρίζεται σε πλάνη και όχι σε κάποια υποτιθέμενη «κακότητα».

Η πεποίθηση και η εξωτερίκευσή της με τη μορφή μάλιστα της βεβαιότητας για την καλή πίστη του μαθητή, ή ακόμη περισσότερο για τη δέσμευσή του, σε κάποιες περιπτώσεις, να συνεργαστεί και να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος, είναι πολύ σημαντική, αφού μπορεί να τον μετατρέψει από παράγοντα ανωμαλίας  σε πολύτιμο αρωγό και συνεργάτη.

 

 

 

 

 

Πανελλαδικές 2020: Δείτε τον τρόπο υπολογισμού μορίων με το Νέο σύστημα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α΄ 167/2019 - Ν. 4635/2019 - Άρθρο 165, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

γ) Aν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό ΦΕΚ.

 

Πανελλαδικές 2020: Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων

Οι Πανελλήνιες 2020 ξεκινούν στις 15 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια, ενώ μια ημέρα αργότερα, στις 16 Ιουνίου, θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα οι υποψήφιοι από τα ΕΠΑΛ. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων (με το Νέο και με το Παλαιό σύστημα) και των Επαγγελματικών Λυκείων 2020. 

Η ώρα έναρξης της εξέτασης των μαθημάτων των Πανελληνίων 2020 ορίζεται η 08:30 π.μ. για τους υποψηφίους. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό σχέδιο στα ΕΠΑΛ που είναι 4 ώρες.

 

Φέτος θα έχουμε «διπλές εξετάσεις» για τους φετινούς τελειόφοιτους της Γ΄ Λυκείου που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα και τους απόφοιτους παλαιότερων ετών που θα εξεταστούν με το παλαιό σύστημα και χωρίς περικοπή της ύλης.


 

 

Πανελλαδικές 2021: Δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

Από σήμερα Δευτέρα 8 Μαρτίου, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων αποφοίτων για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛΗ προθεσμία για τη διαδικασία είναι έως τις 19 Μαρτίου. Όλοι οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν στο λύκειό τους την αίτηση- δήλωση.Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, ενώ από σήμερα τη διαδικασία αυτή θα κάνουν οι απόφοιτοι που επιθυμούν να μετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φέτος. 
Μέσα στο ίδιο διάστημα (8-19/3) μπορούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, να τη συμπληρώσουν, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αίτηση- δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους αποφοίτους στα Λύκεια.


Ο υποψήφιος βρίσκει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) το υπόδειγμα της αίτησης και αν μπορεί το εκτυπώνει, ή μπορεί να το προμηθευτεί από το λύκειό του. 
Στη συνέχεια το συμπληρώνει χειρόγραφα (μόνο τα γκρι στοιχεία) και το υποβάλλει συμπληρωμένο, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο υποβληθεί η αίτηση σε αυτό- ή το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο- θα εξεταστεί ο απόφοιτοςΟι υποψήφιοι θα πρέπει να εκδηλώσουν την επιθυμία τους να μεταβούν στη σχολική μονάδα για την υποβολή της αίτησης, μέσω mail στο σχολείο τους. Οι διευθυντές με απαντητικό mail θα ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, όπως και συνημμένη την υπουργική απόφαση. Με αποστολή του SMS με τον κωδικό 3 οι υποψήφιοι θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα έχοντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης (σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι, καθώς και την υπουργική απόφαση, για την περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους. 

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων. Για αποφοίτους ξένων σχολείων, καθώς και για υποψηφίους εσπερινών ΓΕΛ, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως θα ενημερωθούν από το Λύκειο. Οι απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειό τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα ορισθεί σε επόμενη εγκύκλιο, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας.

 

 Στην ίδια προθεσμία (8-19 Μαρτίου) οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), εκτός από την αίτηση-δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική αίτηση-υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στη σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι:

 • Οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021, θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα και θα είναι υποψήφιοι για ένα μόνο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα, αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.

 

 • Όσοι απόφοιτοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό, αργότερα και σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

 

 • Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

 

 • Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ το 2019 ή το 2020 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν τώρα αίτηση-δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

 

 • Οι υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και το 2021 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό για το ποσοστό του 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα.

 

 • Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.

 

 • Όσοι απόφοιτοι με την αίτηση-δήλωση δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα εξέταση, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κανένα μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ το 2019 ή το 2020.

 

 

Πανελλαδικές 2021: Ορίστηκε η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Οι τιμές 0,80 και 1,20, αντιστοίχως, ορίστηκαν με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)  των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής(σ.σ.  Η ΕΒΕ θα ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις).

 

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής. Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως.

 

Παράδειγμα

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται ανά επιστημονικό πεδίο:

 •  Το πλήθος των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2019-20
 •  Ο μέσος όρος μορίων των υποψηφίων το ίδιο έτος
 •  Το 80% του παραπάνω μέσου όρου
 •  Το πλήθος υποψηφίων και το ποσοστό αυτών των οποίων τα μόρια ήταν λιγότερα από το παραπάνω 80% του μέσου όρου (για τη χρονιά 2019-20).

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα, προκύπτουν ορισμένες σημαντικές παρατηρήσεις, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πολλών ετών:

 

 • Δεν επηρεάζονται  οι υποψήφιοι με πάνω από 13.000 μόρια

Η επιβολή της βάσης δε θα επηρεάζει υποψηφίους που συγκεντρώνουν μόρια πάνω από 13,000, αφού ακόμη κι αν επιβληθεί ο υψηλότερος συντελεστής (1.2), δύσκολα η βάση κάποιου τμήματος θα υπερβεί τα 13,000 μόρια

 

 • Κάθε χρόνο δεν εισάγονται στα ΑΕΙ  10.000 έως 15.000 υποψηφίους

Τα τελευταία χρόνια ένα πλήθος από 10.000 έως 15.000 υποψηφίους (ποσοστό περίπου 15-20%) των ΓΕΛ δεν καταφέρνουν να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα

 

 • Η  βάση σε κάθε τμήμα οριστεί ως το 80% του μέσου όρου κάθε επιστημονικού πεδίου

Η βάση σε κάθε τμήμα ως το 80% του μέσου όρου κάθε επιστημονικού πεδίου, περίπου 20,000-25,000 υποψήφιοι, ήτοι ποσοστό 30% θα συγκεντρώσουν μόρια χαμηλότερα από την παραπάνω βάση. Επομένως, γύρω στις 8,000-10,000 από όσους εισάγονταν έως τώρα στα πανεπιστημιακά τμήματα (από το σύνολο των 70,000 υποψηφίων περίπου) δε θα εισαχθούν με το νέο σύστημα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι παρά το υψηλό ποσοστό επιτυχίας στα πανεπιστημιακά τμήματα (85%), περίπου το 30% των εισαγόμενων φοιτητών δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του (δηλαδή ένα πλήθος 20,000 φοιτητών). 

 

 • Υποψήφιοι  με μόρια πάνω από 13,000 θα συμπληρώνουν μάλλον ελεύθερα το μηχανογραφικό τους

Έτσι, όσοι υποψήφιοι έχουν μόρια πάνω από 13.000 θα συμπληρώνουν μάλλον ελεύθερα το μηχανογραφικό τους, ενώ οι υποψήφιοι με μόρια μεταξύ 10,000 και 13,000 θα πρέπει να δηλώσουν μερικά τμήματα της βασικής τους προτίμησης και άλλα στα οποία σχεδόν σίγουρα θα εισαχθούν.

 

 • Υποψήφιοι με μόρια κάτω από 10.000

Τέλος, οι υποψήφιοι με μόρια κάτω από 10,000 πρέπει να δηλώνουν περισσότερα χαμηλόβαθμα τμήματα, στα οποία είναι πιθανότερο να εισαχθούν. Οι  παραπάνω αριθμοί προκύπτουν από στοιχεία πολλών τελευταίων ετών.

 

 

 

Πανελλαδικές 2023: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές ΕΒΕ για κάθε σχολή

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/140232/A5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

 

Δείτε την απόφαση

Ποιες είναι οι αλλάγες που συντελούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. (δείτε την παρουσίαση του νομοσχεδίου εδώ)
Ακολουθούν οι σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

 

1) Με δυο λόγια, τι ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο;

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις:

 • Σχετικά με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη φοίτηση σε αυτά:
  - ελάχιστη βάση εισαγωγής
  - συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό
  - χρονικό όριο φοίτησης – τέλος στους «αιώνιους φοιτητές»

 • Σχετικά με την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος:
  - ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ
  - ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας στα ΑΕΙ
  - θεσμοθέτηση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία
  - πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ. 

 

2) Γιατί θεσπίζεται ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θεσπίζεται:

 • για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών – έως σήμερα εισάγονται φοιτητές ακόμη και με βαθμό 1 στα 20, ενώ σχεδόν 30% των φοιτητών δεν αποφοιτά ποτέ,
 • για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
 • για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
 • για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

 

3) Πώς θα υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής; 

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου           

[ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4]

Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).  

Για παράδειγμα:

Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 12/20.

ΕΒΕ που ορίζεται από Παν/κό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 10,8.  

Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 11/20.

ΕΒΕ που ορίζεται από Παν/κό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 9,9.

 

4) Γιατί προκρίθηκε ΕΒΕ σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, π.χ. 10;

Για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων / αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία / δυσκολία των θεμάτων.

 

5) Γιατί όχι η ίδια ΕΒΕ για όλα τα τμήματα;  

Γιατί τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτονομίας των ΑΕΙ, είναι σημαντικό αυτά να μπορούν να διαμορφώσουν την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία.

 

6) Τι αλλάζει ως προς τους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων;

Σήμερα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας με οριζόντιο τρόπο για όλες τις Σχολές / Τμήματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή / Τμήμα θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου, π.χ. το Φυσικό θα μπορεί να ορίζει α) ότι η Φυσική είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, και β) τον συντελεστή της βαρύτητας αυτής, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων εισαγωγής υποψηφίων. Προβλέπεται η εφαρμογή της ρύθμισής αυτής από τους υποψηφίους που θα εξεταστούν το καλοκαίρι του 2022 και έπειτα.

7) Πώς θα λειτουργήσουν ακριβώς οι δύο φάσεις υποβολής του μηχανογραφικού, πόσες επιλογές θα έχουν οι υποψήφιοι;

Στην Α φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου για τους υποψηφίους από ΓΕΛ και έως 20% για τους υποψηφίους από ΕΠΑΛ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

 

8) Σε τι εξυπηρετεί το να προβλεφθεί συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό στη Φάση Α;  

Σήμερα, που δεν υπάρχουν δύο φάσεις και είναι συνολικά απεριόριστος ο αριθμός των επιλογών στο μηχανογραφικό, μπορεί ο φοιτητής να καταλήξει να εγγραφεί σε τμήμα το οποίο έχει επιλέξει ως 250ο στις επιλογές του, με αυξημένη πιθανότητα να μην φοιτήσει ποτέ και να μην αποφοιτήσει, ενώ καταλαμβάνει τη θέση από κάποιον που μπορεί να επιθυμεί να σπουδάσει στο συγκεκριμένο τμήμα. Η ρύθμιση αποσκοπεί λοιπόν στο να προβαίνουν οι υποψήφιοι σε πιο συνειδήτες επιλογές, ανάλογα με τις κλίσεις, δεξιότητες και προτεραιότητές τους, και τελικά να εισάγονται περισσότεροι υποψήφιοι σε τμήματα στα οποία επιθυμούν πραγματικά να σπουδάσουν.

 

9) Τι είναι η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ;

Μέλημά μας είναι οι νέοι μας να έχουν επιλογές, να έχουν εναλλακτικές και να ακολουθούν εκπαιδευτικές διαδρομές που υπηρετούν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. Με το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο, προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών αυτών και την καλύτερη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, για να έχουν οι νέοι μας καλύτερες προοπτικές και διεξόδους. Με το παρόν νομοσχέδιο, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Συνεπώς, ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα α) μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

 

10) Ποιο το όφελος των υποψηφίων και ποιο των Πανεπιστημίων από τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής;

Όφελος για τους υποψηφίους:

- η εισαγωγή τους ή μη στο Πανεπιστήμιο δεν εξαρτάται από τη δυσκολία των θεμάτων τη χρονιά που έδωσαν εξετάσεις,

- καλύτερη ποιότητα σπουδών στο Πανεπιστήμιο,

- μεγαλύτερη πιθανότητα να σπουδάσουν αυτό που θέλουν περισσότερο,

- μεγαλύτερη πιθανότητα να σπουδάσουν στον τόπο που θέλουν να σπουδάσουν.

- πιο αναβαθμισμένο πτυχίο στην αγορά εργασίας.

Όφελος για τα Πανεπιστήμια:

- θωρακίζεται το κύρος των Πανεπιστημίων,

- βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά,

- ενισχύεται η αυτονομία τους και η δυνατότητά τους να διαμορφώσουν ιδιαίτερη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία,

- μειώνεται η ανάγκη για μετεγγραφές φοιτητών εφόσον περισσότεροι υποψήφιοι θα μπορούν να εισαχθούν στον τόπο κατοικίας τους,

- βελτιώνεται η θέση των ΑΕΙ στα διεθνή συστήματα κατάταξης Πανεπιστημίων και ενισχύεται το κύρος τους.

11) Από πότε θα ισχύσουν οι διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Από το καλοκαίρι του 2021:

 • Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
  (δεν επηρεάζει την προετοιμασία των μαθητών της Γ’ Λυκείου, δεν αφορά τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη κτλ αλλά μόνο την κατάταξή τους στις σχολές/τμήματα προτίμησής τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων)
 • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ

Από το καλοκαίρι του 2022:

 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών μηχανογραφικού
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ

 

12) Πώς θα ορίζεται το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης στα Πανεπιστήμια και ποιους αφορά;

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ  θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου. Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.Το χρονικό όριο φοίτησης θεσπίζεται ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμισή τους.

 

13) Τι είναι η ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο;

Σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του συστήματος δεν είναι εφικτή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. αν το ΑΕΙ συνορεύει με δημόσιο πάρκο), τότε το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους /κτίρια.

 

14) Τι είναι οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος;

Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), οι οποίες θα στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικούς φρουρούς, με ειδική εκπαίδευση για την αποστολή τους στο χώρο των ΑΕΙ. Αυτοί θα διατίθενται σε ΑΕΙ στα οποία διαπιστώνονται σχετικές ανάγκες, θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία, η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα συνεργάζονται με τον/την Πρύτανη/αρμόδιο Αντιπρύτανη του ΑΕΙ και αποστολή τους θα είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η αντιμετώπισή της εντός των χώρων των ΑΕΙ.

 

15) Με ποια άλλα μέτρα θα αναβαθμιστεί το ακαδημαϊκό περιβάλλον;

Επιπλέον, σε κάθε ΑΕΙ συστήνεται:

 • «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται στον/στην Πρύτανη ή αρμόδιο Αντιπρύτανη του ΑΕΙ, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ, τη φύλαξη των υποδομών του ΑΕΙ, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών και την προστασία των υποδομών και εξοπλισμού του ΑΕΙ από κάθε είδους κινδύνους.

 • «Επιτροπή Ασφαλείας και Προστασίας ΑΕΙ» με κύριο στόχο την κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση του σχεδίου ασφαλείας του ΑΕΙ και στην οποία θα συμμετέχουν και μέλη της ΟΠΠΙ.

 

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 ;

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση της έναρξης των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πιθανότερη ημερομηνία έναρξης των Πανελληνίων 2018 είναι η Τετάρτη 6η Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια. Όσον αφορά τα ΕΠΑ.Λ., θα ξεκινήσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις τους μία ημέρα μετά, δηλαδή την Πέμπτη 7 Ιουνίου.

Εκτός από την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης των Πανελλαδικών, το υπουργείο θα γνωστοποιήσει και τον αριθμό των φετινών εισακτέων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Είναι ήδη γνωστή η δήλωση του υπουργού Παιδείας ότι δεν θα υπάρξει μείωση των εισακτέων συγκριτικά με την περυσινή χρονιά και άρα θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 70.000 

Μετά την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα αναμένεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Αυτό θα συμβεί μετά τις 15 Μαρτίου. Σημαντικό ρόλο για αυτήν την καθυστέρηση (καθώς κάθε χρόνο αυτές οι αιτήσεις υποβάλλονται τον μήνα Φεβρουάριο) έπαιξε η ένταξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής στο μηχανογραφικό δελτίο του 2018.

Ας σημειωθεί ότι σε αυτές τις αιτήσεις (και όχι αργότερα) οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν και την συμμετοχή τους στα σχετικά αθλήματα. Στην ίδια αίτηση, τέλος, δηλώνουν την «ιδιαιτερότητά τους» και όσοι υποψήφιοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες παθήσεων και όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις με προφορική εξέταση.

Πρακτικές οδηγίες για τη διδασκαλία παιδιών με ΔΕΠΥ

Οργανώστε τη σχολική τάξη
• Είναι σημαντικό ο μαθητής με ΔΕΠΥ να κάθεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δάσκαλο, στο πρώτο θρανίο για να μην έχει στο οπτικό του πεδίο τα άλλα παιδιά. Δεν πρέπει όμως να διαχωρίζεται από την υπόλοιπη τάξη.
• Το θρανίο του μαθητή είναι προτιμότερο να βρίσκεται μακριά από τον διάδρομο, τα παράθυρα και γενικά πηγές μηχανικού θορύβου για να αποφεύγονται οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που του αποσπούν την προσοχή.
• Καλό είναι το παιδί με ΔΕΠΥ να κάθεται μαζί με έναν καλό μαθητή που να λειτουργεί σαν μοντέλο οργάνωσης και θετικής συμπεριφοράς.

 

Οργανώστε την παράδοση του μαθήματος με τρόπο που και να βοηθά το μαθητή με ΔΕΠΥ και να είναι χρήσιμη στα άλλα παιδιά.
• Πριν από τη παράδοση δώστε την κεντρική ιδέα ή λέξεις κλειδιά.
• Κάνετε σύντομες παρουσιάσεις ή σπάστε την ύλη σε μικρότερα κομμάτια.
• Απλοποιείστε τις σύνθετες έννοιες
• Αποφεύγετε τις σύνθετες εντολές
• Χρησιμοποιείστε όπου μπορείτε οπτικοακουστικό ή φωτογραφικό υλικό
• Επιδιώξτε την ενεργή συμμετοχή του μαθητή με ΔΕΠΥ στην παράδοση του μαθήματος, π.χ. μπορεί να γράφει τις λέξεις κλειδιά ή την κεντρική ιδέα του μαθήματος στον πίνακα.
• Όταν παραδίδετε ή δίνετε εξηγήσεις πρέπει να στέκεστε κοντά στο μαθητή με ΔΕΠΥ και να τον καθοδηγείτε σταθερά και διακριτικά.
• Διατηρείτε οπτική επαφή με τον μαθητή με ΔΕΠΥ και επικοινωνείτε μαζί του κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομά του ή να του δίνετε σημειώσεις σχετικά με τα βασικά σημεία του μαθήματος.
• Όταν γράφετε στον πίνακα μεγάλο όγκο πληροφοριών χρησιμοποιείστε εντονότερα χρώματα για τις βασικές έννοιες.


Προετοιμάστε ασκήσεις και διαγωνίσματα
• Τα παιδιά με ΔΕΠΥ χρειάζονται βοήθεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το μέσο μαθητή. Τα περισσότερα όμως διστάζουν να τη ζητήσουν και είναι σημαντικό να τα ενθαρρύνετε να ζητούν.
• Σιγουρευτείτε ότι έχει καταλάβει τις οδηγίες πριν αρχίσει να γράφει.
• Αν χρειάζεται επαναλαμβάνετε τις οδηγίες με ήρεμο και θετικό τρόπο ή μπορείτε να βάλετε τον μαθητή με ΔΕΠΥ να τις επαναλάβει για σας.
• Είναι προτιμότερο να βάζετε σύντομα τεστ και να αποφεύγετε τα μεγάλα διαγωνίσματα.
• Χρησιμοποιείστε όπου είναι δυνατόν σχήματα και χρώματα.
• Δώστε στο μαθητή με ΔΕΠΥ μεγαλύτερο χρόνο για να ολοκληρώσει την εργασία του. Τον χρειάζεται.
• Επιβραβεύστε την ακρίβεια και όχι την ποσότητα.

 

Ενισχύστε την οργανωμένη συμπεριφορά
• Τα παιδιά με ΔΕΠΥ χρειάζονται ένα εξαιρετικά δομημένο περιβάλλον προκειμένου να ανταποκριθούν θετικά. Καθιερώστε μια καθημερινή ρουτίνα στην τάξη.
• Γράψτε καθημερινά το πρόγραμμα στον πίνακα.
• Δείξτε στα παιδιά πόσο σημαντική θεωρείτε την οργάνωση, δίνοντάς τους 5 λεπτά την ημέρα, προκειμένου να οργανώσουν το θρανίο και τα βιβλία τους. Επιβραβεύστε καθημερινά την πιο οργανωμένη σειρά μαθητών.
• Επιβραβεύστε άμεσα τη σύμφωνη με τους κανόνες συμπεριφορά. Η επιβράβευση πρέπει να είναι συχνότερη από την τιμωρία.
• Υιοθετείστε ένα σύστημα ανταμοιβής για την ολοκλήρωση των εργασιών.
• Οι κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη πρέπει να είναι σαφείς και απλοί.
• Παραμείνετε ήρεμοι, επαναλάβετε τον κανόνα όποτε χρειάζεται, αποφεύγοντας να έλθετε σε αντιπαράθεση με τον μαθητή.
• Μπορείτε επίσης να κάνετε μια συμφωνία σε ατομική βάση, με τη μορφή "συμβολαίου" με το μαθητή.
• Μπορείτε να θέσετε εβδομαδιαίους ή μηνιαίους στόχους, ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητή.
• Επαινέστε συγκεκριμένες συμπεριφορές, πχ πείτε συγχαρητήρια, έγραψες σωστά όλη την ορθογραφία, αντί να πείτε μπράβο.
• Να είστε σε επιφυλακή για την κίνηση που μπορεί να χρειάζεται ο μαθητής. Αν τον βλέπετε σε ανησυχία, μπορείτε να τον στέλνετε στο γραφείο να φέρει ορισμένα υλικά, πχ κιμωλίες. Η ολιγόλεπτη αυτή έξοδος από την τάξη λειτουργεί σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης.
• Πριν φύγει, βεβαιωθείτε ότι έχει καταγράψει τις εργασίες που έχει για το σπίτι.
• Οι μαθητές με ΔΕΠΥ απογοητεύονται εύκολα. Το άγχος, η πίεση, η κούραση μπορούν να αναστείλουν τον αυτοέλεγχό τους και να οδηγήσουν σε κακή συμπεριφορά.

 

Ενισχύστε την κοινωνικοποίηση
• Είναι σημαντικό να συζητάτε στην τάξη για το σωστό τρόπο επίλυσης των διαφορών και των συγκρούσεων.
• Ενισχύστε τη σχέση του μαθητή με ΔΕΠΥ με τους συμμαθητές του.
• Μην τον μειώνετε μπροστά σε άλλους. Τόσο αυτός όσο και οι άλλοι ξέρουν ότι είναι σε μειονεκτική θέση και θα θεωρήσουν ότι τους δίνετε την άδεια να τον μειώσουν κι εκείνοι.
• Αποφύγετε να του θυμίζετε μπροστά σε άλλους ότι πρέπει να πάρει φάρμακο σε περίπτωση που βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή.Η παρουσία ενός παιδιού με ΔΕΠΥ μπορεί να ''διαλύσει'' την τάξη και να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη διδασκαλία. Η δουλειά του δασκάλου είναι επίπονη, και συχνά γεμάτη άγχος, ματαίωση ακόμα και θυμό. Μην παίρνετε τη συμπεριφορά του παιδιού προσωπικά. Η ΔΕΠΥ είναι η αιτία. Με τη βοήθειά σας τα παιδιά μπορούν να μάθουν να ελέγχουν καλύτερα τη συμπεριφορά τους. Να είστε σε επαφή με τους γονείς. Είναι σημαντικό να συνεργάζεστε και να οργανώνετε κοινές στρατηγικές προσέγγισης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ένα ασφαλές, υποστηρικτικό πλαίσιο για το παιδί.Πηγή: http://www.adhdhellas.org/ 

Πρόγραμμα Ειδικών μαθημάτων - Πανελλαδικές 2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων για του υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. , οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 29 Ιουνίου έως και 9 Ιουλίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

 

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών 

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Δ. Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Ε. Οδηγίες προς του Υποψηφίους

 

Δείτε το Πρόγραμμα 

Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Το πρώτο ειδικό μάθημα που θα εξεταστούν είναι τα Αγγλικά στις 21 Ιουνίου ενώ ως προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-20 ορίζεται το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.

 

progr eidikon mathimaton

 

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2019.

 

Πίνακας 1 Πανελλαδικές

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

Πίνακας 2 Πανελλαδικές

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων πατώντας εδώ

Προγράμματα Σπουδών Γ' τάξης ΓΕΛ σύμφωνα με το ΙΕΠ

Την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο καθορισμός της διδακτέας και εξεταστέας ύλης και οι σχετικές οδηγίες θα ακολουθήσουν.

Τα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται στη δομή της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως έχει εξαγγελθεί στις 3/9/2018, βασικό στοιχείο της οποίας είναι οι τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού με κοινό εξεταζόμενο εξάωρο μάθημα σε όλες τα Νέα Ελληνικά, και τρία εξεταζόμενα εξάωρα μαθήματα σε κάθε Ομάδα (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας). Επιπλέον, τα Προγράμματα Σπουδών συμπληρώνονται με την Φυσική Αγωγή (2 ώρες), τα Θρησκευτικά (1 ώρα) και μαθήματα επιλογής (ένα μάθημα 2 ωρών) (ξένες γλώσσες και σχέδιο).

Τα Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν τα μαθήματα και να επιτελούν το έργο τους στην τάξη με άνεση χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, η γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εξεταζόμενων μαθημάτων συνοδεύεται από μία προσεκτική και λελογισμένη αύξηση της ύλης.

Πατώντας αντίστοιχα παρακάτω θα ανοίξετε τα Προγράμματα Σπουδών

ΠΣ ΑΟΘ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΑΡΧΑΙΑ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΝΕΓ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΦΥΣΙΚΗ_Γ ΓΕΛ

ΠΣ ΧΗΜΕΙΑ_Γ ΓΕΛ