Skip to main content

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Mε την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης τωνγνωματεύσεων/αποφάσεων/αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄) οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του (3-8-2021). Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) γίνεται από τα ΚΕΔΑΣΥ. Επομένως, όσες αξιολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις, αποφάσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 (3-8-2021) από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΚοΚεΨΥΠΕ), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταγενέστερα από τις 3-8-2021, απαιτείται αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, ως έχοντα την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης.

 

Δείτε την εγκύκλιο

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση

– Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

– Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα,

α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.

– Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την διάταξη για το 10 %, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του 10%:

  • ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο έτος αντίστοιχα). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α΄), διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ το 2020 με το
    παλαιό ή το νέο σύστημα και το 2021 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό για το ποσοστό του 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

  • ασκείται μόνο από όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ.

  • Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία, απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.

  • Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.

Διαβάστε την απόφαση

Υψηλόβαθμα και Χαμηλόβαθμα τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο

Τα Επιστημονικά πεδία τροποποιήθηκαν, καθώς από πέντε μειώθηκαν σε τέσσερα με τα παιδαγωγικά και τα τμήματα προσχολικής αγωγής να είναι προσβάσιμα πλέον από όλα τα πεδία. Αυτή ήταν και μία από τις αιτίες που σημειώθηκε μία αισθητή άνοδος στις βάσεις τους συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. 

Ποια είναι όμως τα τμήματα με την υψηλότερη και χαμηλότερη βάση ανά πεδίο; 

Ξεκινώντας λοιπόν από το 1ο πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών την κορυφή κατέκτησαν τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης με 20.039 μόρια και της Αθήνας με 19.708. Να σημειωθεί βέβαια ότι τα μόρια αυτά δεν είναι απλησίαστα και δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους μαθητές δεδομένου ότι ο συντελεστής του ειδικού μαθήματος, των αγγλικών είναι 2. Και τα δύο τμήματα σημείωσαν μικρή άνοδο από πέρυσι με το τμήμα της Θεσσαλονίκης να ανεβαίνει 44 μόρια και της Αθήνας 225. Ακολουθεί η σχολή Σ.Σ.Α.Σ. Στρατολογικό Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων με 18.881 επίσης με άνοδο 100 μόρια περίπου. 

Μένοντας στο 1ο πεδίο, τα τμήματα με τη χαμηλότερη βάση ήταν της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης (5.350) με αύξηση 1000 μορίων περίπου από την περσινή χρονιά. Προαπαιτούμενη βέβαια είναι η εξέταση στα Ιταλικά, από τα οποία μπορούν να κερδίσουν οι υποψήφιοι έως και 4.000 μόρια. Ακόμα ένα ξενόγλωσσο τμήμα, το Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη, είχε από τις χαμηλότερες βάσεις αγγίζοντας τα 6.834 μόρια, επίσης με μία αύξηση των 250 μορίων από πέρυσι.

 

Στο 2ο πεδίο, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Αθήνας συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια (19.344), παρουσιάζοντας μικρή μείωση 40 μορίων από πέρυσι. Προϋπόθεση βέβαια για την εισαγωγή και σε αυτή τη σχολή είναι η εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο. Η βάση για τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικών (ΣΜΑ), ήταν αρκετά υψηλή (18.529) παρόλο που εμφάνισε πτώση 400 μορίων από πέρυσι. Στις πρώτες θέσεις όμως συναντάμε και το Πολυτεχνικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Αθήνας με 18.240.

Τα τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος και Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. – Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη παρόλο που είχαν μία σημαντική άνοδο 1.000 μορίων περίπου συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα μόρια στο 2ο πεδίο, 5.677 και 5.766 αντίστοιχα

 

Πριν καταγραφούν τα τμήματα του 3ου πεδίου, αξίζει να αναφέρουμε πως οι μαθητές, στο συγκεκριμένο πεδίο δεν έγραψαν τόσο καλά καθώς κανένα τμήμα δεν σημείωσε άνοδο. Ωστόσο, στο πεδίο αυτό συναντάμε τις πιο υψηλόβαθμες Σχολές, της Ιατρικής, η οποία με έδρα την Αθήνα συγκέντρωσε 19.029 μόρια, το Ιατρικό ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης με 18.915 και την Ιατρική με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 18.808 μόρια. Τα τμήματα Νοσηλευτικήςσε διάφορες περιοχές όπως του Διδυμότειχου (11.541), του Ηρακλείου (12.264), της Λαμίας (12.316), της Λάρισας (12.428) είχαν τη χαμηλότερη βάση στο 3ο Επιστημονικό πεδίο και σημείωσαν όλα απώλεια 500 μορίων κατά μέσο όρο

 

Στο 4ο πεδίο, το Οικονομικό (Σ.Σ.Α.Σ.) Θεσσαλονίκης είναι πιο υψηλό τμήμα με βάση 18.215 και άνοδο 650 μορίων. Ακολουθεί το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με 17.300 μόρια, διατηρώντας μία από τις πρώτες θέσεις όπως και την προηγούμενη χρονιά. Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στην Ηγουμενίτσα, τη Λευκάδα και τα Γρεβενά βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις του Μηχανογραφικού και ως εκ τούτου και του 4ου πεδίου. Όλα τα τμήματα που έχουν παρατεθεί είναι αποκλειστικά προσφερόμενα σε ένα Επιστημονικό πεδίο.

 

Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο από τη Βουλή

Ψηφίστηκε εχθές το απόγευμα (23/4) με 147 ψήφους υπέρ και 100 κατά σε ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

 

Για να δείτε το πολυνομοσχέδιο πατήστε εδώ 

Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ