Skip to main content

Σπουδές & Επάγγελμα Στη "Βαριά" Βιομηχανία της Ελλάδας

Blog  2072

Στην προσπάθεια για να απαντήσουν στο αγωνιώδες ερώτημα για τα τμήματα με επαγγελματική αποκατάσταση, πολύ συχνά, γονείς και μαθητές παραβλέπουν να συνυπολογίσουν ορισμένα ευδιάκριτα δεδομένα που σχετίζονται με την ελληνική οικονομία αλλά και με τις αναδυόμενες τάσεις που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί κοινό τόπο πως, παρά τις όποιες αντιξοότητες, οι βασικοί πυλώνες μας δεν έχουν πάψει να είναι η ναυτιλία, ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Ο τουρισμός και οι άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες θέσεις απασχόλησης που σχετίζονται με τα εκατομμύρια που κατακλύζουν τη χώρα μας και που φέτος οι ευοίωνες εκτιμήσεις ορίζουν πως ο σχετικός αριθμός ενδεχομένως να πλησιάσει και τα 28.000.000! Οι επιλογές που παρέχει η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν μαθητή που μελλοντικά θα ήθελε να ασχοληθεί με τον κλάδο του τουρισμού είναι οι εξής: 

 

1) Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) & Τουριστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Τα νεοϊδρυθέντα πανεπιστημιακά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήρθαν για να καλύψουν μια αυτονόητη ζήτηση τουριστικών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Με στόχο την εκπαίδευση φοιτητών σε οικονομικοδιοικητικό επίπεδο -και όχι μόνο- για τις ανάγκες του κλάδου, αλλά και με ένα πρόσφορο έδαφος για μελλοντική σύνδεση με πλήθος συναφών επιχειρήσεων για πρακτική και στελέχωση αντιστοιχών θέσεων, τα νέα αυτά τμήματα αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον αρκετών μαθητών του πεδίου Οικονομίας & Διοίκησης.

2) Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Τόσο η Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. όσο και η Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.,
αποτελούν ανώτερες σχολές του τουρισμού με έδρα τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μέρη με έντονη τουριστική παράδοση και οικονομία. Πρακτικά μέσω μιας άρτιας τεχνικής, επαγγελματικής αλλά και θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και εν συνεχεία 9μηνης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολλές τοπικές αλλά και ευρύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, οι σπουδές στα τμήματα αυτά εμβαθύνουν σε αντικείμενα και δραστηριότητες όπως διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων και ο επισιτισμός, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ταξιδίου, το τουριστικό επιχειρείν και οι τροφοδοσίες κ.λπ. Παράλληλα, οι απόφοιτοι, μέσω κατατακτηρίων, μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση και σε Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων, εφόσον το επιθυμούν.

3) Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συναντήσουμε επίσης και οκτώ Τ.Ε.Ι. διάσπαρτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκάδα κ.λπ.) να αποσκοπούν στην προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών στον κλάδο του Τουρισμού. Καλλιεργώντας επιμέρους γνώσεις οικονομικών, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, λογιστικής κ.ά. , οι απόφοιτοι των τμημάτων δεν περιορίζονται μόνο σε επιλογές που έχουν να κάνουν με τα στενά όρια μιας ξενοδοχειακής μονάδες αλλά είναι σε θέση να καλύψουν και πλήθος άλλων θέσεων και τομέων όπως ο συνεδριακός χώρος, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ο επισιτιστικός κλάδος και φυσικά και παραδοσιακές θέσεις και ρόλους στην τουριστική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή χρονιά μπορούσε να φοιτήσει μαθητής σε ένα εκ των Τ.Ε.Ι. πετυχαίνοντας ελάχιστα μόρια (περίπου 3.500).

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθούν δυο ακόμα δεδομένα για οποιονδήποτε στοχεύει στον κλάδο του τουρισμού. Αρχικά, πως υπάρχουν δυνατότητες επιλογές και διαδρομές και για φαινομενικά «άσχετους» πτυχιούχους (π.χ. απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας) που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση και να στραφούν προς τον Τουρισμό. Κατά δεύτερον, πως, πέρα από το πτυχίο ή το γνωστικό υπόβαθρο του κάθε ενδιαφερομένου, κρίνονται απαραίτητα πρόσθετα εφόδια όπως η γλωσσομάθεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και ευρύτερα soft skills αλλά και η υπομονή και η αγάπη για έναν κλάδο όπου, παρά τις όποιες δυσχέρειες, δεν σταματά να αποτελεί μια παραδοσιακή αξία για την Ελληνική Οικονομία.

 

Σύνταξη: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Bloggers