Skip to main content

Ποιες οι προοπτικές ενός πτυχιούχου Οικονομικών;

Blog  15440

Ένα πτυχίο Οικονομικών θα ενισχύσει την ζήτησή σου σε πολλούς τομείς, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο εργάζεσαι. Υπάρχει έντονη ανάγκη για αποφοίτους με υψηλές γνώσεις αριθμητικής σε όλη την παγκόσμια αγορά εργασίας και οι ευρέως μεταβιβάσιμες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αναπτύσσονται από σπουδαστές οικονομικών σημαίνουν ότι η σταδιοδρομία στην οικονομία είναι εξαιρετικά ευρεία και ποικίλη.

Ενώ ορισμένοι επιλέγουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν οικονομικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο, δεν είναι απαραίτητο προσόν ώστε να βρεθεί μια καλή εργασιακή θέση. Αυτό βέβαια, δεν πρέπει να σε αποτρέψει από την περαιτέρω μελέτη, εάν στοχεύεις σε πολύ εξειδικευμένους ρόλους (όπως να γίνεις επαγγελματίας οικονομολόγος), αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζεις ότι οι σταδιοδρομίες οικονομίας σε οικονομικά και άλλους τομείς είναι ευρέως διαθέσιμες σε όσους διαθέτουν απλώς το πτυχίο . Δες παρακάτω τις πιο δημοφιλείς σταδιοδρομίες στα οικονομικά.

Επαγγελματική σταδιοδρομία ως Οικονομολόγος
Ως επαγγελματίας οικονομολόγος, θα συμμετέχεις στην έρευνα και ανάλυση οικονομικών δεδομένων, ζητημάτων και τάσεων. Για την πλειοψηφία των εργασιών ως οικονομολόγος, θα πρέπει να προχωρήσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές για να αποκτήσεις τις απαιτούμενες εξειδικευμένες δεξιότητες. Είναι σημαντικό επίσης να είσαι ικανός στις οικονομικές προβλέψεις και εκθέσεις που θα παρουσιάζεις στους πελάτες (ιδιώτες, εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς) και να συμβουλεύεσαι σχετικά με την πολιτική ή / και την επιχειρηματική στρατηγική αναλόγως.
Πιθανοί εργοδότες μπορεί να είναι η κυβέρνηση, δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες,ιδιώτες για οικονομικές συμβουλές, λογιστικές επιχειρήσεις και τοπικές αρχές.

 

Επαγγελματική σταδιοδρομία στον τραπεζικό τομέα
Η εργασία εδώ είναι πολύ δημοφιλής στους πτυχιούχους οικονομικών, προσφέροντας ευκαιρίες για υψηλά κέρδη και έχοντας μεγάλη ζήτηση σε οικονομολόγους. Οι πτυχιούχοι με γνώσεις οικονομικών εκτιμούνται ιδιαίτερα και αξιοποιούνται στον οικονομικό έλεγχο, τον οικονομικό σχεδιασμό, την ανάλυση κινδύνου, την ανάλυση δεδομένων και τη συμβουλευτική. Με έμφαση στη διατήρηση των οικονομικών απαιτήσεων των πελατών και των επιχειρήσεων σε καλό δρόμο, αυτός ο τομέας ασχολείται κατά κύριο λόγο με την παροχή συμβουλών και την παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών πελατών και καταναλωτών.Λογιστική
Ως λογιστής μπορείς να εργαστείς σε πολλές βιομηχανίες, εστιάζοντας στην παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου. Η σταδιοδρομία στη λογιστική συνήθως επικεντρώνεται στην καταγραφή, την ταξινόμηση, τη διερμηνεία και την κοινοποίηση οικονομικών δεδομένων. Αυτή η κατεύθυνση απαιτεί ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, μαθηματική επάρκεια, γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατανόηση όλων των στοιχείων των οικονομικών της εταιρείας και δυνατότητα συμπλοκοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται. Οι απόφοιτοι Οικονομικών είναι συχνά σε θέση να κατανοήσουν σύνθετα σύνολα δεδομένων και να προσδιορίσουν τη ρίζα των οικονομικών προβλημάτων, καθιστώντας τους κατάλληλους για εργασία στη λογιστική.Επιχειρηματική και Οικονομική Συμβουλευτική
Οι οικονομολόγοι βρίσκονται στην καρδιά του επιχειρηματικού κόσμου και της οικονομικής συμβουλευτικής. Οι απόφοιτοι οικονομικών μπορούν να βρουν θέσεις σε μεγάλους και μεσαίου μεγέθους οργανισμούς όπου απαιτείται οικονομική έρευνα. Ο ρόλος ενός οικονομικού ερευνητή απαιτεί εις βάθος γνώση οικονομικών θεωριών και μοντέλων, διεξοδικές αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στον τομέα των οικονομικών είναι προτιμότερο να εργαστούν για πολλούς πελάτες αντί για έναν μόνο οργανισμό, δημιουργώντας εκθέσεις και συμβουλεύοντας για την επιχειρηματική στρατηγική. Οι σύγχρονες γνώσεις και η ευαισθητοποίηση του κλάδου για την εταιρική χρηματοδότηση είναι ουσιαστικής σημασίας σε αυτούς τους ρόλους.

 


Επαγγελματική σταδιοδρομία σε Δημόσιους Φορείς
Οι ευκαιρίες των οικονομολόγων στο δημόσιο τομέα συχνά εμπλέκονται στη δημόσια φορολογία, τις μεταφορές, τις εμπορικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες αποβλήτων, την ενέργεια και άλλες μορφές κρατικών δαπανών. Χάρη κυρίως στην πιο πρόσφατη παγκόσμια ύφεση και την αυστηρότερη οικονομική ρύθμιση από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, οι οικονομολόγοι έχουν υψηλή ζήτηση σε αυτόν τον τομέα.

 

Αναλογιστική και Ανάλυση Δεδομένων στα Οικονομικά
Ο αναλογιστής είναι ένας επαγγελματίας στον τομέα των επιχειρήσεων ο ρόλος του οποίου είναι να αξιολογεί και να συμβουλεύει σχετικά με τις επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού κινδύνου και της αβεβαιότητας. Χρησιμοποιώντας γνώση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των οικονομικών, οι αναλογιστές παρέχουν αναφορές και σχεδιάζουν στρατηγικές για τον τρόπο μείωσης αυτών των κινδύνων. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας σε αρχικό επίπεδο στον τομέα αυτό είναι μέσα σε συντάξεις και ασφάλειες, αλλά αργότερα μπορεί να έχετε την ευκαιρία να μετακινηθείτε σε τομείς όπως οι τραπεζικές εργασίες, οι επενδύσεις και η υγειονομική περίθαλψη. Οι αναλογιστές θα πρέπει να είναι ειδικευμένοι στα μαθηματικά και την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, αλλά επίσης να είναι σε θέση να επικοινωνούν πολύπλοκα δεδομένα αποτελεσματικά με μη ειδικούς.

 

Εναλλακτικές θέσεις εργασίας στα Οικονομικά
Με γνώσεις στα Οικονομικά, φαίνεται πως όλα είναι δυνατά. Άλλες συνήθεις κατευθύνσεις είναι ο ελεγκτής, ο χρηματιστής, ο ασφαλιστής, ο διευθυντής επιχειρήσεων, ο πωλητής λιανικής πώλησης, ο αναλυτής τιμών, ο στατιστικός, ο οικονομικός σύμβουλος και ο πωλητής.

Αλλά τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο οικονομικών, αν κανένα από τα παραπάνω δεν απευθύνεται σε εσένα;

Μπορεί να θέλεις να εξετάσεις επίσης αυτές τις ευρύτερες επιλογές: επιχειρησιακή νοημοσύνη, διεθνή ανάπτυξη, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, πληροφορική, δημοσιογραφία, δίκαιο, management, έρευνα αγοράς, πολιτική, δημόσιες σχέσεις, κοινωνική έρευνα και φορολογία. Ή, θα μπορούσες ακόμη και να γίνεις επιχειρηματίας ξεκινώντας τη δική σου επιχείρηση!

 

 

Πηγή: Γατούδης Γιώργος, Career Counselor & Academic and Student Affairs Advisor Employ | www.e-employ.gr

Bloggers